Skip to main content
Obsahovanie položiek dokumentu pri použití detail:custom

Pri použití vlastného detailu a ID záznamu priamo v adrese URL sú v odpovedi obsiahnuté aj položky dokumentu

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago
Did this answer your question?