Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyAko začať používať API Flexi?
Ako začať používať rozhranie Flexi API (1/6)
Ako začať používať rozhranie Flexi API (1/6)

Úvod

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Ke Flexi je možné pristupovať nielen prostredníctvom desktopovej a webovej aplikácie, ale aj prostredníctvom rozhrania REST API. Je možné vytvárať, mazať, upravovať záznamy a používať väčšinu funkcií - rovnako ako v aplikácii Flexi (jedinou výnimkou je License One, kde je rozhranie REST API určené len na čítanie).

Najväčšie využitie REST API je pravdepodobne pri prepojení s inou aplikáciou (e-shop, ..).

V tomto článku sa dozvieme:

Did this answer your question?