Príklad pre prijatú objednávku (pre ostatné záznamy je postup samozrejme analogický):

{
  "winstrom": {
    "@version": "1.0",
    "order-received": {
      "@action": "delete",
      "id": "54"
    }
  }
}

Pre ostatné záznamy je postup analogický.

Did this answer your question?