Skip to main content
API - Adresár - Typ vzťahu - filtre

Filtrovanie v adresári podľa typu vzťahu

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Základná metóda filtrovania filtruje firmy presne podľa hodnoty poľa Typ vzťahu.

  • directory/(typeRelationshipK='typeRelationship.supplier').json" -> Dodávateľ

  • "directory/(typeVztahuK='typeVztahu.dodávateľ').json" -> Odberateľ

  • "directory/(typeVztahuK='typeVztahu.subscriber').json" -> Subscriber/Supplier

Druhá metóda filtrovania filtruje spoločnosti, ak môžu byť odberateľom alebo dodávateľom.

  • "directory.json?filter[typeVztahuK]=typeVztahu.supplier" -> Supplier + Subscriber/Supplier

  • "adresar.json?filter[typVztahuK]=typVztahu.dodávateľ" -> Odberateľ + Odberateľ/Dodávateľ

  • "adresar.json?filter[typVztahuK]=typVztahu.odberateľ" -> Dodávateľ + Odberateľ + Odberateľ/Dodávateľ

Did this answer your question?