Skip to main content
All CollectionsZnalostná databáza webových aplikácií (WUI)Modul: peniaze
IBAN a BIC sa nezobrazujú v zozname bankových účtov
IBAN a BIC sa nezobrazujú v zozname bankových účtov

Ako nastaviť IBAN A BIC pre bankový účet vo webovej aplikácii

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago
Did this answer your question?