Skip to main content
Importovanie súm položiek faktúry

Ktoré sumy položiek faktúry sa majú v tomto prípade importovať

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Mám základnú sumu a celkovú sumu

 • Kvantita - mnozMj

 • Cena za Mj - cenaMj

 • Základná suma - sumZkl

 • Celkom - celkomCelkom

 • Typ ceny - CenaTypuDphK.bezDph

 • Sadzba DPH - typSzbDphK

Príklad

<?xml version="1.0"?>

Môžete napríklad importovať aj len základné množstvo, cenu za MJ a množstvo (t. j. mnozMj, cenaMj, sumaZkl). Flexi dokáže ostatné hodnoty vypočítať sám.

Mám sumu DPH a celkovú sumu

 • Kvantita - mnozMj

 • Cena za Mj - cenaMj

 • Súčet DPH - sumDph

 • Súčet - SúčetSúčet

 • Typ ceny - CenaTypuDph.sDph

 • Sadzba DPH - typSzbDphK

Príklad

<?xml version="1.0"?>

Výpočet DPH

Celková suma - (celková suma / 1,21)

60 000 Kč - (60 000 /1,21) = 10 413,22 Kč

Hodnoty interných číselníkov (napr. typ ceny a sadzby DPH) nájdete v tzv. evidenčnom liste: https://demo.flexibee.eu/flexi/demo/evidence-list/

Did this answer your question?