Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaSprievodca nastavením spoločnosti
Sprievodca nastavením firmy - strediská, účtovný rozvrh
Sprievodca nastavením firmy - strediská, účtovný rozvrh

Práca so strediskami v ABRA Flexi

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Tento dialóg rieši vytvorenie dvoch číselníkov, bez ktorých sa pri spracovaní účtovníctva nezaobídeme - zoznam stredísk a účtovný rozvrh.

Správa stredísk

Tu vytvoríte zoznam stredísk. V tomto okamihu nie je potrebné zadávať všetky strediská, ktoré potrebujete. Môžete ich kedykoľvek zadať v aplikácii pri vytváraní dokumentov alebo v ponuke "Tools-center-lists".

Aj keď nepotrebujete spracovávať účtovníctvo do stredísk, musíte mať jedno stredisko, ktoré sa bude automaticky zobrazovať všade. Jeho zavedenie vás nebude nijako obmedzovať.

Viac informácií o zozname centier nájdete na stránke Centrá.

Účtovný plán riadenia

Je to najdôležitejšia kalkulačka. Je prednastavená - môžete ju tu aktualizovať, pridávať. Ak sa účet nepoužíva v žiadnej predvoľbe, môžete ho tu tiež odstrániť. V tomto okamihu nie je potrebné nastavovať celú účtovnú osnovu. Môžete ho upraviť kedykoľvek pri nastavovaní účtov priamo v dokladoch alebo napríklad v type dokladu, skupinách firiem, tovarové skupiny, v bočnej navigácii účtovného modulu - na ploche alebo v účtovnom menu -> účtovná osnova.

Viac informácií o účtovnom rozvrhu nájdete na stránke Účtovný rozvrh.

Tlačidlo "Predchádzajúci" vás vráti do predchádzajúceho dialógového okna.

Tlačidlom "Ďalej" prejdete na ďalší krok sprievodcu nastavením spoločnosti.

Keď potvrdíte tlačidlo "Zrušiť", zrušíte celé nastavenie spoločnosti a ste na začiatku založenia novej spoločnosti.

Súvisiace

Did this answer your question?