Skip to main content
Sprievodca nastavením firmy - kurzy mien

Kurzy cudzích mien v ABRA Flexi

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

V tejto časti sprievodcu môžete zadať kurzy mien a ich platnosť. Tieto informácie potrebujete vedieť, keď vytvárate dokumenty v cudzej mene.

Ak máte len náhodný pohyb v cudzej mene, nemusíte mať tento číselník vyplnený, stačí zadať výmenný kurz priamo v aplikácii pri vytváraní položky v cudzej mene.

Sadzby môžete zadávať aj priebežne v ponuke "Nástroje" v časti "Číselníky -> Sadzby"

Viac informácií o zozname kurzov nájdete na Kurzy.

Tlačidlo "Predchádzajúci" vás vráti do predchádzajúceho dialógového okna.

Tlačidlom "Ďalej" prejdete na ďalší krok sprievodcu nastavením spoločnosti.

Keď potvrdíte tlačidlo "Zrušiť", zrušíte celé nastavenie spoločnosti a ste na začiatku založenia novej spoločnosti.

Súvisiace

Did this answer your question?