Skip to main content
Záznamy o zmluvách

Záznamy o zmluvách sa používajú na automatickú fakturáciu - vami zákazníkom aj vašimi dodávateľmi vám

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Záznamy o zmluvách

Viditeľnosť zmlúv sa používa na automatickú fakturáciu - od vás zákazníkom (zákaznícke zmluvy) aj od vašich dodávateľov vám (dodávateľské zmluvy). Záznamy o zmluvách umožňujú širokú škálu nastavení pre faktúry z nich generované (položky - cenové, necenové, obratové dni alebo mesiace, frekvencia fakturácie atď.). Môžete generovať pravidelné faktúry aj nepravidelné faktúry na základe spotreby služieb (napr. telefón).

Úplné informácie vrátane konkrétnych agend nájdete na nižšie uvedených odkazoch.

Did this answer your question?