V niektorých situáciách nemusí byť štandardná funkcia ABRA Flexi na objednávanie tovaru vhodná. ABRA Flexi podporuje vytvorenie objednávky vystavenej z minimálneho množstva zásob alebo z existujúcich prijatých objednávok.

Ďalšou metódou je použitie uloženého dotazu, ktorý pripraví údaje na zoradenie. Tieto údaje sa potom môžu použiť v aplikácii ako základ objednávkového formulára. Túto funkciu nájdete v časti Vydané objednávky > Služby > Objednať podľa výsledku dopytu.

Dotaz musí mať ako primárny formulár nastavené Orders Issued a jeho prvé štyri vlastnosti (stĺpce) musia byť nasledujúcich typov:

  • integer - id cenníka, ktorý sa má objednať

  • integer - id skladu, ktorý sa má objednať

  • double - množstvo, ktoré sa má zobraziť v poli objednané množstvo

  • double - množstvo, ktoré sa zobrazí v poli s už objednaným množstvom

Množstvo, ktoré má byť ponúknuté pre konečnú objednávku, je rozdielom tretieho a štvrtého poľa.

Did this answer your question?