Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyObchodné koleso vo webovom rozhraní
Obchodné kolo - Prijatá ponuka a vystavená objednávka + objednávka na minimum
Obchodné kolo - Prijatá ponuka a vystavená objednávka + objednávka na minimum

Praktická ukážka vytvorenia akceptovanej ponuky a vystavenej objednávky + objednávky na minimum vo webovom rozhraní

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

5. Ponuka prijatá

Prijatú ponuku vytvorenú na základe vystavenej žiadosti nájdete prostredníctvom ... Ostatné agendy, vyhľadávač alebo prostredníctvom správy o úspešnom vytvorení dokumentu.

Kliknutím na vybraný záznam začnite upravovať doklad a zjednodušte si ďalší krok výberom typu dokladu na Objednávka vydaná.

__________________________________________________________________

6. Vydaná objednávka + objednávka na minimum

Ponuku ste prijali, takže si môžete tovar oficiálne objednať. Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, sú tri bodky (ďalšie funkcie) vedľa položiek Prijatá ponuka, Vytvoriť objednávku a Vytvoriť dokument. Webové rozhranie vás upozorní na úspešné vygenerovanie dokumentu a prostredníctvom tejto správy môžete prejsť priamo na vytvorený dokument.


Následné kroky k vystavenej objednávke môžete zjednodušiť výberom typu dokladu pre budúcu príjemku.

Po vytvorení vystavenej objednávky máte možnosť objednať na minimum. Túto funkciu nájdete v agende vydaných príkazov pod tromi bodkami (ďalšie funkcie):

Po výbere tejto funkcie sa zobrazí formulár s tovarom, ktorý je možné objednať na minimum:

Tu vyberiete príslušného dodávateľa a množstvo. Po stlačení tlačidla objednávky sa vytvorí ďalšia vystavená objednávka.

Did this answer your question?