V posledním kroku průvodce nastavením firmy je možné doplnit parametry, které nebyly známy na začátku průvodce. Umožní nastavení některých automatických operací při tvorbě "primárních dokladů", např. bankovních dokladů, pokladních dokladů, faktur, při obchodování v cizí měně apod.

Potvrzením tlačítka "Otevřít nastavení firmy" vás program navede rovnou do záložky "automatické operace"

Kurzové rozdíly – výnos, náklad

Při tvorbě úhrad faktur, pohledávek a závazků v cizí měně obvykle vznikají kurzové rozdíly. Program automaticky vytváří interní doklady pro zaúčtování kurzových rozdílů. K tomu je potřeba vybrat typy interních dokladů pomocí tlačítka pro rozevírací seznam.

Zbytkové rozdíly – výnos, náklad

Při tvorbě úhrad faktur, pohledávek a závazků mohou vzniknout rozdíly mezi částkou na faktuře a její úhradou. Jsou to případy, kdy došlo při platbě k zadání částky bez desetinné části atd. Program může automaticky vytvářet interní doklady pro účtování těchto rozdílů. K tomu je potřeba definovat typy interních dokladů pomocí tlačítka pro rozevírací seznam.

Zálohový daňový doklad – vydaný, přijatý

Program umí po úhradě zálohové faktury automaticky vytvořit zálohový daňový doklad. Uživatel vybere z připraveného typu vydaných a přijatých faktur pomocí tlačítka pro rozevírací seznam

typ, který je omezen pouze na druh "Zálohový daňový doklad"

Účty pro zaokrouhlovací rozdíl

Při vystavení vydané faktury a příjmového pokladního dokladu lze nastavit zaokrouhlování konečné částky. Pomocí tlačítka pro výběrový seznam uživatel vybere výnosový a nákladový účet pro tyto zaokrouhlovací rozdíly.

Potvrzením "OK" této poslední volby nastavení a kliknutím na tlačítko "Dokončit" máte firmu založenu a můžete začít pořizovat účetní doklady.

Pokud potvrdíte tlačítko "Zrušit", zrušíte celé nastavení firmy a jste na počátku zakládání nové firmy

Související

Našli jste odpověď?