Skip to main content
Bočná navigácia a pracovná plocha

Bočná navigácia a pracovná plocha spolu veľmi úzko súvisia.

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Základné

vysvetlenie týchto pojmov a ich použitia

ste si prečítali v

, kde ste sa dozvedeli, že

bočná navigácia

(t. j.

menu na ľavej strane obrazovky) obsahuje "hlavičku"

a tlačidlá s názvami modulov ABRA Flexi:

Pracovný priestor

Nachádza sa na pravej strane obrazovky. Ako už názov napovedá, je to miesto, kde sa pracuje s údajmi.

V podstate všetky ponuky, ktoré sa zobrazia v bočnej navigácii otvorením roletky po stlačení tlačidla s názvom modulu, sa súčasne zobrazia na pracovnej ploche modulu na pravej strane obrazovky. Na pracovnej ploche modulu je však aj viac ponúk - sú tam ponuky, ktoré nie sú také bežné.

Výberom ľubovoľnej možnosti v rozšírenom rozbaľovacom zozname v bočnej navigácii alebo na pracovnej ploche modulu na karte "Pracovná plocha" sa vytvorí ďalšia karta na pracovnej ploche. Takto môžete vytvoriť niekoľko kariet z rôznych modulov a potom vybrať požadovanú možnosť jednoduchým kliknutím na kartu.

Ak už záložku nepotrebujete používať, zatvorte ju kliknutím na krížik vedľa názvu záložky.

Ak však potrebujete vykonávať menej častú prácu, pre ktorú momentálne nemáte ponuku, potom pomocou tlačidla celého modulu otvorte roletku, aby sa zobrazil aj pracovný priestor modulu, ktorý obsahuje širší rozsah možností.

Súvisiace

Did this answer your question?