Modul je určen pro evidenci skladového hospodářství, obsahuje seznam ceníkových (skladových i neskladových) položek materiálu, zboží, výrobků a služeb. Kromě nich zde evidujete skladové karty, sklady, skladové pohyby. V modulu můžete také nastavit podklady pro cenovou politiku.

V nabídce "Firma" pod volbou "Průvodce nastavením firmy" je popsán sled kroků a způsob nastavení parametrů pro správnou funkčnost a provázanost celého systému.
Pro nastavení správné funkčnosti modulu "Zboží" je nutné vyplnit v "Nastavení firmy" – záložka "Moduly"– záložka "Zboží" – jakou metodu budete používat pro oceňování zásob (metodu průměrných cen nebo metodu FIFO) a zda chcete umožnit záporný stav skladu.

Metodu oceňování zásob nesmíte podle platné legislativy v průběhu účetního období měnit. Umožnit záporný stav skladu je volba, kterou můžete měnit kdykoli dle potřeby. Všechny další potřebné údaje pro plné využití modulu "Zboží" jsou dostupné v postranní navigaci pod volbou "Zboží" nebo v nabídce pod volbou "Zboží".

Před vystavením první příjemky nebo výdejky je nutno vyplnit řadu seznamů. Jedná se o skupiny zboží a materiálu, cenové úrovně, ceník, seznam skladů, dokladové řady, předpisy zaúčtování, adresy firem. Všechny tyto seznamy je vhodné mít předem připraveny, je však možno je aktualizovat i během tvorby dokladů. Tyto seznamy si lze vytisknout.

Skladové karty jsou vytvářeny v návaznosti na tvorbu ceníku. V okamžiku vytvoření/uložení karty ceníku, ve které vyberete na hlavním panelu typ zásoby "Zboží skladové" nebo "Výrobek", se automaticky vytvoří skladová karta. Pokud v záložce "Upřesnění" v položce "Definovat umístění ve skladu" uvedete více skladů, automaticky se vytvoří i více skladových karet. Na kartách je pak vidět jednotlivý pohyb zboží (příjemky/výdejky)

Upozornění!

Předpokladem plné funkčnosti programu je, že v účetnictví byl již vytvořen účetní rozvrh firmy.

Po naplnění těchto seznamů můžete přistoupit k tvorbě vlastního dokladu v modulu "Zboží" v postranní navigaci pod volbou "+Vystavit příjemku/výdejku" nebo "Příjemky/výdejky" nebo v nabídce pod volbou "Příjemky/výdejky". Datum účtování dokladu musí spadat do účetního období nastaveného při spuštění programu. Toto účetní období vidíte v hlavičce postranní navigace.

Samozřejmě lze tisknout sestavy se všemi důležitými údaji:

  • prodejní ceník

  • jednotlivé příjemky/výdejky, vč. dodacích listů a průvodek o zaúčtování

  • seznam skladových dokladů

  • adresy na 3 typy obálek (DL, C6, C5)

  • seznam skladových pohybů, které lze libovolně setřídit, příp. vyfiltrovat.

  • skladové karty, a to jednotlivě, vč. pohybů, ale i celý seznam

  • seznam skupin zboží, cenových úrovní, skladů

  • inventurní soupis zboží

  • evidenci rezervací, výrobních čísel

Sestavy lze tisknout na obrazovku i na tiskárnu. Lze je uložit jako soubor.pdf, lze je odeslat mailem.

Abyste v dalším roce měli zobrazen správný stav skladu, je nutno v modulu "Účetnictví" spustit volbu "inicializace následujícího účetního období", kdy vlastně dojde k uzavření účetního období a k nastavení počátečních stavů do nového roku.

Pokud bude proveden ještě nějaký pohyb ve starém roce, je nutno tuto volbu opět spustit, aby došlo k novému nastavení počátečních stavů.

Související

Našli jste odpověď?