Na horní liště tabulkového přehledu dokladů je tlačítko Sumy určené pro sumaci dokladů. Po jeho stisku dojde k sumaci všech zobrazených dokladů v seznamu. Pokud si pomocí tlačítka vytvoříte výběr z dokladů, bude provedena sumace pouze za tento výběr.

Stejně jako se liší charakter dokladů (faktury, bankovní výpisy), zrovna tak se liší i vypovídací schopnost těchto dialogů. Je to v podstatě rychlý přehled s několika důležitými informacemi.

U pokladních nebo bankovních dokladů jsou sumace nejrychlejším způsobem zjištění stavu pokladny či banky k aktuálnímu dni.


Ve skladových kartách jde o nejrychlejší způsob zjištění ceny zboží na daném skladu.

V zobrazeném dialogu je suma rozdělena vždy na doklady:

 • účetní – doklady určené k zaúčtování. Neznamená to však, že jsou zaúčtovány.

 • neúčetní – doklady označené již při svém vzniku jako doklady neúčetní. Nejvíce používaným neúčetním dokladem jsou zálohové faktury.

Pokud je suma zjišťována u pohledávek a závazků, pak je vždy vypočtena suma:

 • Celkem – to je celková částka všech účetních/neúčetních dokladů včetně záloh, která je v dalších řádcích rozdělena na:

 • Již uhrazeno – kolik z celkové částky účetních/neúčetních dokladů bylo uhrazeno.

 • Zbývá uhradit – kolik z celkové částky účetních/neúčetních dokladů dosud uhrazeno nebylo.

U faktur vydaných a přijatých je uvedena ještě suma:

 • Celkem bez záloh – celková částka všech účetních/neúčetních dokladů bez záloh.

U účetních dokladů pohledávek/závazků je pak celková částka ještě rozdělena podle sazby DPH:

 • Celkem základ – základní sazba

 • Celkem DPH – základní sazba

 • Celkem základ – snížená sazba

 • Celkem DPH – snížená sazba

 • Celkem základ – 2. snížená sazba

 • Celkem DPH – 2. snížená sazba

 • Celkem osvobozeno

U účetních dokladů pohledávek/závazků je nakonec ještě proveden součet výše uvedených hodnot:

 • Celkem bez DPH

 • Celkem DPH

Pokud je suma zjišťována u bankovních nebo pokladních dokladů, pak je vždy zobrazen počáteční a konečný stav v bance či pokladně, samozřejmě v rozdělení podle seznamu pokladen nebo bankovních účtů. V případě pokladních dokladů budou rozděleny též podle formy úhrady, tj. úhrady platební kartou a hotovostí budou uváděny zvlášť.

 • Počátek k datu – Tento stav je vypočten vždy k prvému dni podle výběru v tabulce. Pokud si na filtrační liště nastavíte rok 2015, měsíc vystavení neomezen a první pořízený doklad bude 5. 1. 2014, budete zde mít vypočten stav k datu 5. 1. 2015. Pokud si na filtru nastavíte výběr od 4. 2. 2015 do 8. 2. 2015, budete zde mít vypočten stav k datu 4. 2. 2014.

 • Stav k datu – Pokud si ve filtru nenastavíte jiný výběr, tak tento stav je k aktuálnímu dni, tj. poslední známý zůstatek z pořízených dokladů.

Dále mají bankovní/pokladní doklady součet

 • Účetní doklady celkem – což je suma za příjem po odpočtu sumy za výdej

 • Příjmy celkem

 • Výdaje celkem

Všechny tyto tři součty jsou dále ještě rozděleny na:

 • Celkem bez DPH

 • Celkem DPH

Samozřejmě možnost zjištění sumy je i u ostatních dokladů, ale princip je v podstatě stále stejný.

Související

Našli jste odpověď?