Přehled změn záznamu

Ve vybraných evidencích jsou zaznamenávány provedené změny záznamů a jejich jednotlivých polí, tzv. žurnál. Prostřednictvím přehledu změn záznamů je možné si zobrazit historii změn a analyzovat je (např. kdy byla změněna cena, kdo zanesl chybný parametr zboží atd.).

Pro zobrazení přehledu je potřeba nejprve zvolit tlačítko v horní liště tabulky nebo formuláře aktuálního záznamu, následně v zobrazeném dialogu výběru uživatelského dotazu vybrat dotaz obsahující Přehled změn záznamu a stisknout tlačítko Dokončit či klávesu Enter. Níže

V okně přehledu změn je horní lišta nástrojů, jejichž význam je popsán v samostatné části nápovědy. Je možné záznamy řadit, filtrovat a exportovat, lze též určit zobrazované sloupce a jejich pořadí.

Poznámka: Do záznamů změn záznamu nejsou zaznamenávány hodnoty polí při vytvoření záznamu, jen následné změny záznamu.

Zobrazované sloupce

Název

Všechny záznamy obsahují aktuální název záznamu.

Sloupec

Uveden je strojový název sloupce, jehož hodnota se změnila. Popis položek je možné najít v integrované dokumentaci struktury dat.

Původní hodnota

Hodnota v měněném poli před změnou.

změněna na

Nová hodnota pole po provedené změně.

Uživatelem

Uživatelské jméno uživatele, který změnu provedl.

Datum a čas

Přesné určení času provedení změny. Formát data je RRRR.MM.DD – HH:MM:SS.

Evidence s přehledem změn záznamů

Našli jste odpověď?