Seznam vydaných objednávek naleznete na pracovní ploše modulu Nákup. Tyto objednávky evidují veškeré vaše požadavky na dodavatele, je to tedy opačný pohled na objednávky přijaté. Vydanou objednávku je možné vytvořit na základě objednávky přijaté, kdy od svých dodavatelů budete požadovat to, co od vás požadují vaši odběratelé. Na tomto základě vzniká přijatá faktura, příjemka a objednávka pro výrobu.

__________________________________________________________________

Obslužné funkce

Seznam dokladů má horní nástrojovou lištu s tlačítky funkcí a filtračními roletami. Obojí slouží k rychlému spuštění často používaných funkcí a zvolení výběrů.

__________________________________________________________________

Funkce "Vazby"

Při tvorbě nových a aktualizaci stávajících dokladů vznikají vazby mezi jednotlivými doklady. Vzhledem k tomu, že objednávka může být úplně prvním dokladem v celém řetězci obchodního cyklu, bude průchod všemi vazbami ukázkou spojitosti celého obchodního případu. Vzhledem ke složitosti vazeb mezi doklady budou vždy zobrazeny pouze přímé vazby aktuálního dokladu na nejbližší doklady. V praxi pak z přijaté poptávky uvidíte vazbu na vydanou nabídku, z té na objednávku přijatou a tak dále na výdejku a vydanou fakturu.

Program zobrazí seznam všech dokladů, které jsou "ve vazbě" s aktuálním dokladem (zvolený kurzorem). Při dvojkliku na vazební doklad je zobrazen další seznam, který obsahuje požadovaný doklad. Dalším dvojklikem můžete zobrazit okno dokladu. Tímto způsobem můžete vidět celou historii dokladu.

Příklad, jak ABRA Flexi udržuje vazby mezi doklady:

 1. Nejdříve zaznamenáte poptávku odběratele.

 2. Na jejím základě vytvoříte svou nabídku (popř. několik variant).

 3. Od odběratele následně přijmete jeho objednávku.

 4. Pro její uspokojení rozešlete poptávky svým dodavatelům.

 5. Podle výhodnosti přijatých nabídek dodavatelů objednáte vytvořením objednávek vydaných.

 6. Zboží dodané dodavateli bude jistě provázeno přijatými fakturami, se kterými bude po naskladnění svázáno několik příjemek.

 7. Je čas dodat zboží odběrateli: na vydanou fakturu jsou vázány skladové výdejky.

 8. Vydaná faktura je později uhrazeny v bance. Pokud jsou v cizí měně, vznikají kurzové rozdíly, nebo při úhradě v následujícím roce také přecení dokladů.

Díváte-li se na jakýkoliv doklad uprostřed popsaného řetězce, můžete se pomocí funkce Vazby v tomto řetězci pohybovat a vidět tak související doklady. Tato funkce ABRA Flexi vám usnadní práci při vyhledávání a kontrole dokladů.

__________________________________________________________________

Funkce „Sumy“

Pomocí tohoto tlačítka se provádí sumaci aktuálního výběru (pomocí zaškrtnutí) dokladů ze seznamu. Sumace je zobrazena v novém okně následujícím způsobem:

Chcete-li si uložit zobrazenou sumaci do souboru musíte nejprve kliknout myší do výsledku sumace (aktivujete kurzor v okně) a poté stisknete klávesu Ctrl-A (tím provedete výběr všech výsledků v dialogu) a dalším stiskem Ctrl-C vložíte údaje do paměti. Otevřete-li libovolný textový editor (WordPad, Microsoft Word, LibreOffice, Apache OpenOffice, …) můžete pomocí klávesy Ctrl-V vložit výsledek z paměti do editoru a dále s ním pracovat (tisknout, archivovat,…).

Poznámka: Pod Mac OS X je místo klávesy Ctrl potřeba použít klávesa Command.

__________________________________________________________________

Funkce „Služby“


Tlačítko služby se používá pro rychlé vytváření dokladů s návazností na označené doklady.

Funkce Služby - Souhrnné informace o firmě

Při tvorbě dokladu nebo při jeho aktualizaci je někdy důležité získat informaci o tom, jaké máte s obchodním partnerem "finanční vztahy", abyste mohli zvolit vhodnou reakci či odpovídající postup při tvorbě dalších dokladů.

Program zobrazí kartu firmy se záložkou Souhrnné informace:

Záložka zobrazuje v prvním sloupci údaje o fakturaci a platební morálce: Celkem fakturováno, Nezaplaceno, Zaplaceno po datu splatnosti, Průměrná prodleva splacení ve dnech, Limit fakturace, Definovaná splatnost

V druhém sloupci budou všechny nehotové a nestornované "obchodní" doklady: Neuzavřené poptávky přijaté, Neuzavřené nabídky vydané, Nevyfakturované objednávky přijaté, Neuzavřené poptávky vydané, Neuzavřené nabídky přijaté, Nenaskladněné objednávky vydané

Zajímají-li vás další údaje o firmě, jsou k dispozici v ostatních záložkách.

Funkce Služby - Tisk aktuálního dokladu

Vytiskne doklad, který je zvolen kurzorem. Po stisku tlačítka se zobrazí náhled dokladu pro představu, jak bude doklad vypadat po vytištění na tiskárně. Při zobrazení náhledu je možné změnit jazyk dokladu. Pokud doklad je v pořádku, je možné jej vytisknout (tlačítko "Tiskárna" v levém horním rohu náhledu), exportovat tiskovou podobu do standardního formátu PDF (tlačítko "PDF/Acrobat") nebo doklad odeslat e-mailem (tlačítko "Dopis").

Funkce Služby - Objednat do minima

Pomocí této funkce vytvoříte vydanou objednávku tak, aby byl naplněn minimální stav zásoby na skladě. Minimální stav zásoby lze nastavit na skladové kartě dané položky v záložce „Hlavní“ – „Zboží“ – „Skladové karty“.

Funkce Služby - Vytvořit přijatou fakturu

Tato volba umožňuje rovnou z vydané objednávky přijmout fakturu, a to i v tom případě, že nebyla realizována celá objednávka. Po potvrzení této volby se zobrazí dialog, kde si budete moci přečíst, jaké zboží bylo objednáno, kolik ho bylo objednáno, kolik již bylo z této objednávky realizováno, kolik zbývá k realizaci a kolik ho máte na skladě. Pokud necháte zaškrtnuto "Zahrnout", můžete vyplnit dodané množství, tj. jaké množství vám bylo vyfakturováno. Podle druhu zboží můžete vybrat i šarži, expiraci, příp. výrobní číslo dodaného zboží.

Tlačítka "Vybrat vše" a "Odebrat vše" umožňují rychlejší označení, případné zrušení označení v poli "Zahrnout". Po potvrzení tlačítka "OK" jen vyberete typ faktury a ta se automaticky vytvoří. Zbývá jen doplnit případné další údaje a uložit.

Pokud je celá vydaná objednávka plně vyfakturována, je převedena do stavu "Hotovo" a nelze z ní tvořit další doklady. Je-li provedena jen dílčí fakturace, převede se objednávka do stavu "Částečně hotovo". Pokud byste tento údaj chtěli změnit, dojde v tomto dokladu k vynulování realizovaných změn, nikoli ke zrušení faktury, příp. dalších navazujících dokladů. Toto lze použít například v případě, že jste požadovali znovu stejnou dodávku.

Pokud v typu faktury máte zaškrtnuto "Automaticky generovat skladové doklady", automaticky se vytvoří k faktuře i příjemka.

Funkce Služby - Objednat u jiného dodavatele

Tato možnost vám umožní zkopírovat vydanou objednávku včetně položek pouze bez dodavatele, kterého můžete opět doplnit ručně nebo vybrat z adresáře.

Funkce Služby - Vytvořit objednávku pro výrobu

Tato funkce slouží pro vydání objednávky do výroby. Kdy z přijaté objednávky vytvoříme vydanou objednávku a z té vytvoříme objednávku do výroby. Ve formuláři "Výběr zboží pro objednání" se nám zobrazí položky, které jsou potřebné pro výrobu objednaného výrobku. Pro používání této volby je třeba mít správně nastaven kusovník.

Funkce Služby - Vytvořit hromadnou objednávku pro výrobu

Tato funkce slouží pro vydání hromadné objednávky do výroby.

Funkce Služby - Objednat podle výsledku dotazu

Pomocí této funkce je možné vytvořit objednávku na základě uživatelského dotazu. Uživatelské dotazy je možné vytvořit v nabídce „Nástroje“ – „Uživatelské dotazy“.

Funkce Služby - Vytvořit příjemku

Tato volba umožňuje rovnou z vydané objednávky vytvořit příjemku, a to i v tom případě, že nebyla realizována celá objednávka. Po potvrzení této volby se zobrazí dialog, který je shodný s dialogem v předcházejících případech.

V zobrazeném dialogu se zobrazí všechny položky vydané objednávky, které dosud nebyly realizovány, tj. na které dosud nebyla vystavena příjemka na sklad. U každé položky vidíte nejen kód zboží, název a měrnou jednotku z ceníku, ale vidíte, kolik bylo objednáno, kolik již realizováno, kolik zbývá k realizaci, kolik je na skladu. Editovatelný je sloupeček "Realizovat", "Nákupní cena", "Šarže" a "Expirace". Pokud je objednáváno zboží, u kterého se evidují výrobní čísla, pak je můžete vyplnit po stisku tlačítka "Výrobní …" V ostatních případech je toto pole zašedlé – nepřístupné. Na konci každé řádky je zaškrtnuté políčko "Zahrnout". To znamená, že každý řádek, takto označený, bude realizován, tj. bude z něj vytvořena položka příjemky. Samozřejmě můžete toto pole ručně odznačit. Pokud chcete změnit zaškrtnutí hromadně, slouží k tomu tlačítka v pravé spodní části "Vybrat vše" a "Odebrat vše".

Po potvrzení budete vyzváni k výběru skladu ze seznamu skladu, na který chcete zboží přijmout.

Po jeho výběru a potvrzení se automaticky vygeneruje příjemka. Skladový doklad (příjemka i výdejka) si ponechává měnu nastavenou na objednávce a dotahuje si aktuální kurz, aby si částky odpovídaly.

Do pole "Upřesnění typu pohybu" se vyplní "Příjem po objednávce". Pole "Stav dokladu" zůstane prázdný. K vyplnění hodnotou "Vyfakturován" dojde v případě, že došla přijatá faktura, kterou pořídíte pomocí tlačítka služby v modulu "Zboží" z této vytvořené příjemky.

__________________________________________________________________

Filtrační rolety

Pomocí filtračních rolet můžete jednoduše a rychle provádět filtraci zobrazených dokladů. Filtraci si nastavte podle svých aktuálních potřeb; naposledy využitá filtrace se aplikuje i při dalším otevření seznamu. Filtrovat je možné podle parametrů:

Kalendářní rok (vystavení dokladu)

Nabízeny jsou roky sestupně od příštího kalendářního roku (dle data počítače) do roku 1990.

Datum (vystavení dokladu)

Jen pro aktuální účetní období: Posledních 7 dní, posledních 35 dní, aktuální den, aktuální týden, aktuální měsíc

Vždy: 12x kalendářní měsíc, 4x čtvrtletí (v roce zvoleného účetního období či v roce zvoleném ve filtru)

Typ dokladu

Nabízí se jednotlivé založené typy dokladů.

Stav (realizace)

Nehotovo, Nespecifikováno, Připraveno, Schváleno, Částečně vydáno/přijato, Vydáno/přijato, Částečně hotovo, Hotovo, Storno

Uživatel

Vyfiltrujete doklady, které byly vytvořeny konkrétním uživatelem.

Filtrační rolety na první místě nabízejí položku neomezující zobrazení podle parametru. V každé roletě je možné zvolit právě jednu položku; pro pokročilé nastavení použijte funkci globální filtrace.

__________________________________________________________________

Karta „Vydané objednávky“

__________________________________________________________________

Záložka „Hlavní“

Typ dokladu (povinné pole)

Typ dokladu vyberete ze seznamu dokladů. Vybraný typ určuje chování dokladu a zároveň nese základní hodnoty dokladu. (Systém si pamatuje poslední použitý typ dokladu.)

Interní číslo

Toto pole je nepřístupné pro psaní, je automaticky generováno po výběru dokladové řady. V parametrech přihlášeného uživatele můžete předdefinovat "jeho" dokladovou řadu. Tím odpadne dotaz, která řada má být použita a vstup se zrychlí a také tím odpadá možnost zadání chybné řady.

Číslo u dodavatele

Číslo, pod kterým je objednávka evidována u dodavatele.

Stav

Stav vyberte z rozbalovacího seznamu. Některé stavy se doplňují automaticky např. při vydání ze skladu nebo po fakturaci.

Vystaveno

Datum, které je uvedeno na písemné objednávce, nebo datum, kdy došlo k ústnímu objednání.

Popis

Zde je prostor pro detailnější upřesnění objednávky, slouží pro lepší orientaci v tabulce objednávek. Toto pole není povinné a netiskne se na výslednou objednávku.

__________________________________________________________________

Záložka „Doplněk“

Číslo poptávky

Nepovinné pole.

Číslo poptávky můžete vyplnit ručně. V případě, že došlo k vytvoření objednávky z poptávky, program vyplní hodnotu automaticky.

Forma úhrady

Nepovinné pole.

V rozbalovacím seznamu zvolte odpovídající formu úhrady. Nabízejí se hodnoty evidované v menu Nástroje – Číselníky – Formy úhrady, např. výchozí Převodem, Hotově, Složenkou, Dobírkou, Platební kartou, Zápočtem. Pomocí klávesy F2 můžete otevřít výběrový seznam pro pokročilejší výběr, úpravu či přidání vlastní formy úhrady.

Číslo nabídky

Nepovinné pole.

Číslo nabídky můžete vyplnit ručně. V případě, že došlo k vytvoření objednávky z nabídky, program vyplní hodnotu automaticky.

Forma dopravy

Nepovinné pole.

Nabízejí se hodnoty evidované v menu Nástroje – Číselníky – Formy dopravy, např. Česká pošta, PPL, Osobně. Pomocí klávesy F2 můžete otevřít výběrový seznam pro pokročilejší výběr, úpravu či přidání formy dopravy.

Doprava a vyskladnění.

Nepovinné pole.

Je určené pro doplňující text týkající se způsobu dopravy, tento text je tištěn na objednávku.

Text můžete napsat ručně nebo pomocí rolovací šipky zvolit z předdefinovaných textů. Při úpravách textu se nad polem zobrazí tlačítka "plus a lupa". Pokud právě zadaná poznámka již není mezi předdefinovanými texty, je možné ji stiskem tlačítka "plus" přidat. Po stisku tlačítka "lupa" se otevře číselník předdefinovaných textů, ve kterém je možné zvolit jiný ze stávajících textů, popř. texty přidávat, upravovat a mazat.

__________________________________________________________________

Záložka „Poznámka“

V této záložce máte prostor na vlastní poznámku. Tato poznámka se nikam netiskne a slouží jenom pro vás jako informace. Např. Na co si dávat pozor při manipulaci se záznamem.

__________________________________________________________________

Záložka „Úvod“

Úvodní text

Nepovinné pole. Bez omezení počtu znaků.

Text, který bude v tištěné podobě uveden před položkami dokladu.

Úvodní text můžete do pole napsat ručně. Pomocí tlačítka "tři tečky" za polem je možné otevřít víceřádkové editační pole. Při úpravách úvodního textu se nad polem zobrazí tlačítka "plus a lupa". Pokud právě zadaný text není mezi předdefinovanými texty, je možné jej stiskem tlačítka "plus" přidat. Stiskem tlačítka "lupa" se otevře číselník předdefinovaných textů, kde je možné zvolit některý ze stávajících textů, popř. texty přidávat, upravovat a mazat.

__________________________________________________________________

Záložka „Závěr“

Závěrečný text

Nepovinné pole. Bez omezení počtu znaků.

Text, který bude v tištěné podobě uveden za položkami dokladu a před rekapitulací DPH. Ovládání je popsáno u pole Úvodní text.

__________________________________________________________________

Záložka „Přílohy“

Na této záložce můžete evidovat dokumenty týkající se objednávky.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, význam některých z nich je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Pomocí tlačítka "Nový" můžete přidat novou přílohu. Při přidávání máte na výběr z těchto možností:

 • Soubor – soubor z vašeho lokálního počítače je načten do databáze,

 • Odkaz na internet – aplikace eviduje odkaz (URL), data odkazovaného zdroje nejsou do aplikace načtena,

 • Odkaz na soubor – aplikace eviduje odkaz na soubor na disku lokálního počítače, data souboru nejsou do aplikace načtena (odkazovaný soubor nepřejmenovávejte, nepřesouvejte a nemažte).

U vložené přílohy se nachází ikona složky, která vám umožní přílohu si kdykoliv prohlédnout. Pomocí ikony složky si můžete přílohu uložit na jiné místo. Tlačítko skanu slouží k nasnímání daného dokumentu, druhá volba umožňuje zvolit skener a parametry snímání.

__________________________________________________________________

Záložka „Dodavatel“

Firma

Obchodního partnera můžete zvolit z Adresáře (následující pole budou vyplněna automaticky), nebo můžete údaje partnera vyplnit ručně (pak ponecháte toto pole prázdné).

Můžete zadat zkratku či název firmy dodavatele (popř. napsat jen část zkratky nebo názvu) a z nabízených záznamů zvolit požadovanou firmu. Můžete též otevřít seznam firem (pomocí ikonky napravo či klávesou F2) a hledat firmu s pomocí filtrů, hledaného dodavatele upravit či přidat zcela nový záznam; pro vybrání firmy ze seznamu stačí dvojklik na její záznam.

Nabízeny jsou jen firmy evidované v Adresáři obchodních partnerů, které mají v poli Typ vztahu zvolenou hodnotu Dodavatel nebo Odběr./Dodav.

Název

Uveďte přesný název firmy. Pole se automaticky vyplní při výběru firmy z adresáře, v opačném případě jej vyplňte ručně.

Poznámka: Pokud po vyplnění jména firmy kliknete na modře podtržený popisek pole Název, otevře se vám ve webovém prohlížeči stránka výsledků hledání v ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) s údaji z obchodního, příp. živnostenského rejstříku, ze seznamu plátců DPH apod.

Ulice

Vyplňte ulici sídla firmy včetně čísla popisného, nebo čísla orientačního či kombinace obou.

Poznámka: Pokud po vyplnění pole polí Město a Ulice kliknete na modře podtržený popisek pole Ulice, otevře se vám ve webovém prohlížeči portál Mapy.cz s mapou sídla firmy.

Město

Vyplňte název města či obce, ve kterém má firma sídlo.

Při uvádění názvu města můžete využít tzv. našeptávač: do pole začněte psát název města, obce či části obce a aplikace vám dle začátečních písmen poradí název celý města i s jeho případnou částí, zároveň doplní odpovídající hodnotu do pole PSČ.

PSČ

Zadejte PSČ sídla firmy (pro zahraniční firmy místní obdobu PSČ).Při vyplnění platného PSČ se automaticky vyplní hodnota v poli Město. Při vyplňování PSČ může opět využít tzv. našeptávač: do pole začněte psát první číslice PSČ nebo začátek názvu města a aplikace vám nabídne možná města, obce či jejich části.

Stát

Zvolte z rolovacího seznamu stát, ve kterém firma sídlí. Pokud jste vybrali město či PSČ z našeptávače, vyplnila se Česká republika či Slovensko automaticky. Pro zrychlení hledání můžete napsat první písmena z názvu státu, aplikace vás přesune na první odpovídající stát.

IČO

Uveďte IČO obchodního partnera, unikátní osmimístné identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu přidělené Českým statistickým úřadem, obchodním nebo živnostenským úřadem (starší čísla s méně číslicemi jsou odpředu doplněna nulami).Pokud při vyplněné hodnotě české firmy kliknete na modře podtržený popisek pole IČO, otevře se vám ve webovém prohlížeči stránka výsledků hledání v ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) dle IČO s údaji z veřejných rejstříků. V případě slovenské firmy se zobrazí obdobná stránka s výsledky hledání v Obchodnom registru.

DIČ

Uveďte DIČ obchodního partnera, je-li plátcem DPH. Daňové identifikační číslo je finančním úřadem přidělené každé fyzické či právnické osobě, která je povinna odvádět daně. DIČ právnických osob se skládá ze zkratky dané země + IČO, DIČ fyzických osob je tvořeno opět zkratkou země, ke které se připojují číslice rodného čísla.

Pokud při vyplněné hodnotě české firmy kliknete na modře podtržený popisek pole DIČ, otevře se vám ve webovém prohlížeči formulář hledání registrovaných subjektů Ministerstva financí ČR, do kterého je nezbytné DIČ partnera doplnit a pro vypsání informací o plátci DPH a jeho registraci stisknout tlačítko Hledej. U firem registrovaných v jiných státech se otevře výsledek ověřování DIČ (VAT) v systému VIES Evropské komise.

EAN

Uveďte mezinárodní číslo obchodní položky (International Article Number), pokud s obchodním partnerem komunikujete elektronicky či potřebujete na dokladech uvádět jeho identifikaci ve formě čárového kódu (pro snímání čtečkou).

__________________________________________________________________

Záložka „Poštovní adresa“

Pokud je poštovní adresa shodná s adresou sídla firmy zaškrtněte příznak , pokud shodná není, vyplňte pole:

Město

PSČ

Stát

Firma

__________________________________________________________________

Záložka „Dodat na adresu“

Tato záložka slouží ke specifikaci místa určení zboží.

Zvolte pomocí rozbalovacího seznamu, položky se vyplní automaticky podle informací vyplněných v adresáři firem.

Pokud chcete tuto volbu využívat, je nezbytné mít své adresy zadané v adresáři firem.

Tato funkce je dostupná pouze ve variantě Premium.

__________________________________________________________________

Záložka „Specifikace“

Typ příjemky

V rolovacím seznamu se nabízejí hodnoty evidované v menu Nákup – Typy skladových dokladů.

Středisko

Nepovinné pole.

Umožňuje doklad zařadit v rámci střediskového členění účtované firmy. V případě, kdy firma střediskové členění nepoužívá, je automaticky zvoleno středisko s názvem "Centrála".

Zvolené středisko se objevuje jen na interních opisech dokladu.

Činnost

Nepovinné pole.

Umožňuje položky členit dle činností.

V rolovacím seznamu jsou nabízeny hodnoty z číselníku Nástroje – Číselníky – Činnost.

Zakázka

Nepovinné pole.

Můžete ze zakázek evidovaných v číselníku Prodej – Zakázky zvolit tu, které se doklad týká. Můžete zadat zkratku či název zakázky (popř. napsat jen část zkratky nebo názvu) a z nabízených záznamů zvolit požadovanou zakázku. Můžete též otevřít číselník zakázek (pomocí tlačítka lupy či klávesou F2) a hledat zakázku s pomocí filtrů, případně ji upravit či přidat zcela nový záznam.

Štítky

Nepovinné pole.

Slouží pro označování dokladu štítky, které se následně zobrazují v poli a především mohou posloužit při filtrování.

Po stisku tlačítka Připojit se otevře formulář výběru štítků. V levém poli jsou nabízeny Dostupné štítky, v pravém poli pak štítky přiřazené aktuálnímu dokladu. Štítky můžete přiřazovat či naopak odebírat pomocí tlačítek šipek mezi zmíněnými poli. Používáte-li štítky intenzivně, můžete využít rolovací seznam Skupiny určený pro zobrazení štítků pouze zvolené skupiny. Po nastavení štítků potvrďte tlačítkem "OK".

Pokud potřebujete přidat štítek, který dosud nemáte v poli Dostupné štítky, použijte tlačítko "Správa štítků". Otevře se číselník štítků (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), ve kterém můžete požadovaný štítek přidat.

__________________________________________________________________

Záložka „Zodpovědná osoba“

Zodpovědná osoba

Vyberte uživatele z rozbalovacího seznamu, který je zodpovědný za danou objednávku.

Kontaktní osoba

Jméno osoby, kterou je možné kontaktovat ohledně daného dokladu.

Jméno

Vyplněno automaticky výběrem kontaktní osoby. Můžete vyplnit ručně.

Telefon

Vyplněno automaticky výběrem kontaktní osoby. Můžete vyplnit ručně.

Email

Vyplněno automaticky výběrem kontaktní osoby. Můžete vyplnit ručně.

__________________________________________________________________

Záložka „Kč“

Záložka s domácí měnou (obvykle označena "Kč") poskytuje finanční přehled celého dokladu a rozdělení částek podle sazeb DPH. Po přidání první položky dokladu je většina polí záložky znepřístupněna a hodnoty polí jsou aktualizované při každé změně položky.

Pro zadání dokladu bez položek se částky zadávají do polí záložky (s výjimkou sumy základu a sumy DPH). Po změně částky v některém z polí jsou zbylá pole křížově dopočítávána (ale pozor, při ruční změně částky DPH bude odpovídat součet částek v řádku, ale částky nebudou odpovídat procentuální sazbě DPH). Aplikace u tzv. bezpoložkového dokladu vytváří automatické položky typu "Účetní položka", jejichž počet odpovídá počtu využitých sazeb DPH (resp. uvedení částky za zboží a služby osvobozené od DPH). Doklad bez položek se hodí např. účetním firmám zadávající doklad donesený klientem.

Sleva [%]Nepovinné pole, přístupné jen pro doklad s položkami.

Určuje výši slevy v procentech uplatněné na celý doklad. Výše slevy může být převzata z typu dokladu či záznamu firmy v adresáři.

Zbytek záložky tvoří pole ve třech sloupcích:

 • Základ

 • DPH

 • Včetně DPH

Pole jsou v řádcích popsaných konkrétní výší sazby DPH:

 • Osvobozeno (0 %)

 • Snížená sazba

 • 2. snížená sazba

 • Základní sazba

 • Suma

Způsob výpočtu a zaokrouhlení částek dokladů bez položek:

Základ

Je-li částka základu zadána jako první, bude příslušné DPH vypočítáno přesně.

DPH

Je-li částka DPH zadána jako první, bude příslušný základ vypočítán přesně.

Včetně DPH

Je-li částka včetně DPH zadána jako první, budou příslušný základ a DPH vypočítány pomocí koeficientu (pro sazbu 21 % je základem = 0,1736 * celkem, pro sazbu 15 % je základem = 0,1304 * celkem).

Zaokrouhlení definované u typu dokladu není u dokladů bez položek respektováno, použit je výše uvedený výpočet. Konečnou částku můžete po výpočtu upravit dle svých potřeb.

__________________________________________________________________

Záložka „Měna“

Měna

Určuje měnu částek dokladu. Výchozí hodnotou je domácí (tuzemská) měna zadaná v Nastavení firmy, při jejím ponechání zůstávají ostatní pole záložky nedostupná. Chcete-li doklad vytvořit v jiné měně, pak vyberte hodnotu ze seznamu možných měn. Po jejím zvolení budou zpřístupněna zbylá pole záložky.

Kurz

Dvojice polí umožňuje určit měnový kurz pro domácí měnu vůči zvolené měně. Po zvolení měny je kurz pro den vystavení dokladu stahován z Internetu, ale je možné jej upravit či zadat vlastní. Nepodaří-li se kurz načíst, pole v domácí měně se barevně orámuje a nastaví na hodnotu 0,00.

Zbytek záložky tvoří pole ve třech sloupcích:

 • Základ

 • DPH

 • Včetně DPH

Pole jsou v řádcích popsaných konkrétní výší sazby DPH:

 • Osvobozeno (0 %)

 • Snížená sazba

 • 2. snížená sazba

 • Základní sazba

 • Suma

U tzv. bezpoložkového dokladu je možné hodnoty v polích upravovat s výjimkou sumy základu a sumy DPH, zbylá pole jsou křížově dopočítávána (při změně částky za DPH bude však odpovídat součet částek, ale nikoliv procentuální sazba DPH). U dokladu s položkami jsou pole částek nedostupná a zobrazují hodnoty podle zadaných položek dokladu.

__________________________________________________________________

Záložka „Způsob zaokrouhlení“

Lze nastavit:

DPH (způsob)

V poli se nastavuje způsob zaokrouhlení výsledné hodnoty DPH. Pomocí rolovací šipky vyberte z připravených hodnot: nahoru, dolů, matematicky.

DPH (řády)

Tento údaj navazuje na předcházející – pomocí rolovací šipky vyberte z připravených hodnot: nezaokrouhlovat, zaokrouhlit na tisíciny, setiny, desetiny, jednotky, desítky, stovky, tisíce.

Celkem (způsob)

V poli se nastavuje způsob zaokrouhlení výsledné fakturované ceny. Pomocí rolovací šipky vyberte z připravených hodnot: nahoru, dolů, matematicky.

Celkem (řády)

Tento údaj navazuje na předcházející – pomocí rolovací šipky vyberte z připravených hodnot: nezaokrouhlovat, zaokrouhlit na tisíciny, setiny, desetiny, jednotky, desítky, stovky, tisíce.

__________________________________________________________________

Karta „Položky dokladu“

Položky dokladu můžete vytvářet dvojím způsobem:

Individuální položka vytvořená uživatelem

Položky generované programem

Skupinu položek vytváříte načtením obsahu jiného dokladu.

__________________________________________________________________

Záložka “Hlavní panel“

Kód z ceníku (Povinné pole)

Vyberete pomocí tlačítka lupy z ceníku nebo vyplníte ručně.

Sklad

Pokud jste vybrali položku z ceníku, vyberete sklad, který bude objednávku uspokojovat.

Označení

Zkratka ceníkové položky (dotaženo z ceníku)

Název (Povinné pole)

Název ceníkové položky (dotaženo z ceníku)

Množství (Povinné pole)

Zadejte množství

Sklad stavu: Zobrazuje kolik daných položek je k dispozici na skladu.

MJ

Vyberte měrnou jednotku z rozbalovacího seznamu.

Cena za MJ(Povinné pole)

Cena je dotažena z ceníku, pokud vyplňujete položku ručně, je třeba jí doplnit.

Cenová úroveň

Z rozbalovacího seznamu vyberte požadovanou cenovou úroveň. Cenové úrovně je možné nastavit v modulu Zboží.

Typ ceny

:

Z rozbalovacího seznamu vyberte z možností: bez DPH, včetně DPH (přesně), včetně DPH (koeficient).

Sazba DPH

:

Z rozbalovacího seznamu vyberte požadovanou sazbu DPH.

Sleva položky

Ručně zadejte požadovanou slevu položky.

Uplatnit slevu z dokladu

Po zaškrtnutí se bude na položku vztahovat sleva zadaná v záložce „Kč“.

Cena celkem

Poznámka

Nepovinné

Do tohoto pole můžete zadat libovolnou poznámku k položce. Poznámka slouží pouze pro vaší informaci, netiskne se na žádný doklad.

Poznámku můžete do pole napsat ručně. Pomocí tlačítka "tři tečky" za polem je možné otevřít víceřádkové editační pole. Při úpravách poznámky se nad polem zobrazí tlačítka "plus a lupa". Pokud právě zadaná poznámka není mezi předdefinovanými texty, je možné ji stiskem tlačítka "plus" přidat. Stiskem tlačítka "lupa" se otevře číselník předdefinovaných textů, kde je možné zvolit některý ze stávajících textů, popř. texty přidávat, upravovat a mazat. Štítky Nepovinné pole. Slouží pro označování položek štítky, které se následně zobrazují v poli a především mohou posloužit při filtrování. Po stisku tlačítka Připojit se otevře formulář výběru štítků. V levém poli jsou nabízeny Dostupné štítky, v pravém poli pak štítky přiřazené aktuální položce dokladu. Štítky můžete přiřazovat či naopak odebírat pomocí tlačítek šipek mezi zmíněnými poli. Používáte-li štítky intenzivně, můžete využít rolovací seznam Skupiny určený pro zobrazení štítků pouze zvolené skupiny. Po nastavení štítků potvrďte tlačítkem "OK".

Pokud potřebujete přidat štítek, který dosud nemáte v poli Dostupné štítky, použijte tlačítko "Správa štítků". Otevře se číselník štítků (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), ve kterém můžete požadovaný štítek přidat.

__________________________________________________________________

Záložka “Upřesnění“

Pokud zůstane zaškrtnutí příznak Kopírovat z dokladu, budou tyto položky předvyplněny hodnotami z dokladu, pokud je chcete změnit, stačí pouze odškrtnout a přepsat.

Středisko

Bez zadání střediska není možno doklad zaúčtovat.

Činnost

Nabízejí se činnosti evidované v menu Nástroje – Číselníky – Činnost.

Zakázka

Nabízejí se zakázky evidované v menu Prodej – Zakázky.

Objednat u dodavatele

Vyberete pokud chcete položku objednat. Je třeba mít u ceníkové položky vyplněného dodavatele, pokud máte dodavatelů víc, bude se automaticky nabízet dodavatel primární.

Objem

Pro ceníkovou položku je hodnota převzata z ceníku.

Zadáte hodnotu objemu. Program umí vypočítat celkový objem na faktuře a tím například zjistit, zda se všechno zboží z dokladu vejde do kontejneru.

MJ objemu

Vyberte požadovanou jednotku z rozbalovacího seznamu. Měrné jednotky je možné nastavit v číselnících.

Našli jste odpověď?