Seznam všech vydaných faktur naleznete v modulu „Prodej – Vydané faktury“. V tomto seznamu evidujete seznam veškerých vystavených faktur, záloh a zálohových daňových dokladů. Tyto faktury mají vazby na přijaté objednávky, úhrady a generované interní doklady. Pokud na nich zadáváte skladové ceníkové položky, mají vliv na vznik výdejek.

Obslužné funkce

Seznam dokladů má horní nástrojovou lištu s tlačítky funkcí a filtračními roletami. Obojí slouží k rychlému spuštění často používaných funkcí a zvolení výběrů.

Funkce „Vazby“

Při tvorbě a aktualizaci dokladů vznikají vazby mezi jednotlivými doklady. Jsou jimi:

Uhrazující doklad: Vydané a přijaté faktury, pohledávky a závazky po úhradě mají propojení (vazby) na bankovní doklady, pokladnu (interní doklady).

Kurzové rozdíly: Při úhradách faktury v cizí měně díky změnám kurzů vznikají kurzové rozdíly. Pro jejich správné účtování vznikají interní účetní doklady.

Přecenění na konci roku (je-li doklad v měně): Když faktury v cizí měně nejsou na konci roku zcela uhrazeny. Díky změnám kurzů je nutné rozdíly v ceně faktury na konci roku zahrnout do celkové ceny faktury. K jejich správnému účtování slouží interní účetní doklady.

Výdejky, příjemky: Při tvorbě faktury s ceníkovými "skladovými" položkami se zakládají automaticky výdejky, respektive příjemky.

Zálohy, zálohové daňové doklady: Program zobrazí seznam všech dokladů, které jsou "ve vazbě" s aktuálním dokladem (stojí na něm kurzor). Při dvojkliku na vazební doklad je zobrazen další seznam, který obsahuje požadovaný doklad. Dalším dvojklikem můžete zobrazit okno dokladu. Tímto způsobem můžete vidět celou historii dokladu.

Příklad, jak Flexi udržuje vazby mezi doklady:

 1. Nejdříve zaznamenáte poptávku odběratele.

 2. Na jejím základě vytvoříte svou nabídku (popř. několik variant).

 3. Od odběratele následně přijmete jeho objednávku.

 4. Pro její uspokojení rozešlete poptávky svým dodavatelům.

 5. Podle výhodnosti přijatých nabídek dodavatelů objednáte vytvořením objednávek vydaných.

 6. Zboží dodané dodavateli bude jistě provázeno přijatými fakturami, se kterými bude po naskladnění svázáno několik příjemek.

 7. Je čas dodat zboží odběrateli: na vydanou fakturu jsou vázány skladové výdejky.

 8. Vydaná faktura je později uhrazeny v bance. Pokud jsou v cizí měně, vznikají kurzové rozdíly, nebo při úhradě v následujícím roce také přecení dokladů.

Díváte-li se na jakýkoliv doklad uprostřed popsaného řetězce, můžete se pomocí funkce Vazby v tomto řetězci pohybovat a vidět tak související doklady. Tato funkce Flexi vám usnadní práci při vyhledávání a kontrole dokladů.

Funkce „Sumy“

Na horní liště vpravo je dostupné tlačítko určené pro sumaci dokladů. Bližší informace o této funkci naleznete v kapitole Doklady -> Sumace v seznamu dokladů.

Funkce „Hromadné změny“

Pro rychlou změnu hodnoty konkrétního pole u mnoho položek najednou je určena funkce hromadné změny. Popis jejího použití naleznete v kapitole Hromadné změny.

Funkce „Služby“

Odeslat doklad EET: Tato funkce umožňuje odesílat jeden doklad nebo více vybraných najedou do elektronické evidence tržeb.

Zobrazit komunikaci EET: V této službě jsou k dispozici kompletní zprávy a odpovědi komunikace s elektronickou evidencí tržeb. Zobrazovat lze pouze pro právě vybraný doklad.

Tisk aktuálního dokladu: Vytiskne doklad, který je zvolen kurzorem. Po stisku tlačítka se zobrazí náhled dokladu pro představu, jak bude doklad vypadat po vytištění na tiskárně. Při zobrazení náhledu je možné změnit jazyk dokladu. Pokud doklad je v pořádku, je možné jej vytisknout (tlačítko "Tiskárna" v levém horním rohu náhledu), exportovat tiskovou podobu do standardního formátu PDF (tlačítko "PDF/Acrobat") nebo doklad odeslat e-mailem (tlačítko "Dopis").

Souhrnné informace o firmě: Při tvorbě dokladu nebo při jeho aktualizaci je někdy důležité získat informaci o tom, jaké máte s obchodním partnerem "finanční vztahy", abyste mohli zvolit vhodnou reakci či odpovídající postup při tvorbě dalších dokladů.

Program zobrazí kartu firmy se záložkou Souhrnné informace:

Záložka zobrazuje v prvním sloupci údaje o fakturaci a platební morálce: Celkem fakturováno, Nezaplaceno, Zaplaceno po datu splatnosti, Průměrná prodleva splacení ve dnech, Limit fakturace, Definovaná splatnost

V druhém sloupci budou všechny nehotové a nestornované "obchodní" doklady: Neuzavřené poptávky přijaté, Neuzavřené nabídky vydané, Nevyfakturované objednávky přijaté, Neuzavřené poptávky vydané, Neuzavřené nabídky přijaté, Nenaskladněné objednávky vydané

Zajímají-li vás další údaje o firmě, jsou k dispozici v ostatních záložkách.

Hotovostní úhrada: Po stisku tlačítka program vygeneruje pokladní doklad (příjem do pokladny), který fakturu uhrazuje. Tento doklad si převezme částku z faktury. Protiúčet je převzat z primárního účtu uhrazované faktury. Pokladní doklad nebude mít DPH. Faktura se dostane do stavu Uhrazena a vznikne vazba mezi fakturou a pokladním dokladem.

Hotovostní úhrada podporuje zaokrouhlování částek dle parametrů zaokrouhlení ze zvoleného typu dokladu (resp. formy úhrady). Průvodce umožňuje zvolit zaúčtování rozdílu podobně jako služby pro spojení úhrady.

Podrobný popis párování je v kapitole "Párování dokladů" společný pro banku, pokladnu a interní doklady.

Program vyplní u pokladního dokladu následující hodnoty.

Pokladna: Vybere si ze seznamu pokladen, do které je vytvořen uhrazující doklad.

Interní číslo: Jestliže u pokladny není definována dokladová řada, budete vyzváni k jejímu zadání.

Číslo došlé: Variabilní symbol uhrazované faktury

Variabilní symbol: Variabilní symbol uhrazované faktury

Datum vystavení: Datum je převzat z data vystavení faktury.

Popis: Jméno firmy na faktuře

Středisko: Jestliže je u typu dokladu pokladny zadáno, program upřednostní tento údaj. V opačném případě převezme středisko z faktury.

Zakázka: Je převzata z faktury.

Pro příjmový pokladní doklad:

Účet MD: Účet pokladny

Účet DAL: Účet MD z vydané faktury.

Pro vydané faktury:

Účet MD: Účet DAL z přijaté faktury.

Účet DAL: Účet pokladny

Členění DPH: Nespadá do DPH.

Datum účtování: Datum je převzato z faktury.

Vytvořit/zrušit vazbu ZDD: Po výběru této služby program umožní vytvořit vazbu (spojení) mezi zálohovým daňovým dokladem a bankovním výpisem nebo pokladním dokladem, ke kterému byl zálohový daňový doklad vytvořen (ručně). Standardně je zálohový daňový doklad vytvářen automaticky z banky nebo pokladny při úhradě zálohy.

Při spuštění funkce nejprve zadáte, zda došlo k úhradě zálohy v bance nebo pokladně. Poté najdete odpovídající doklad a provedete spojení stiskem tlačítka Zvolit.

Upomínka: Tato funkce umožňuje vytvořit a odeslat upomínky k jednotlivé faktuře nebo k více fakturám, které splňují požadovaný limit (počet dnů po splatnosti, nad fakturovanou částku a pod.).

Generování penalizací: Tato funkce umožňuje vytvořit penalizační faktury k jednotlivým neuhrazeným fakturám. Má formu průvodce, kde vyberete Typ dokladu penalizačních faktur, Procento penále a Datum od-do. potvrdíte tlačítkem Dokončit. Poté vyberete faktury vydané, ke kterým chcete penalizační faktury vytvořit. Po vytvoření penalizačních faktur jste informováni, že byly tyto faktury vytvořeny.

Výpočet stav úhrad k datu: Pomocí této funkce otevřete průvodce, ve kterém zvolíte datum, pro které chcete stav úhrad vypočítat. Zvolíte výpočet a zobrazení. V případě, že chcete stav úhrad zobrazit v novém okně, zaškrtnete příznak „Otevřít v novém okně“.


Po stisknutí tlačítka se vám zobrazí seznam stavu úhrad k vámi zvolenému datu.

Vytvořit dobropis: Pomocí této funkce můžete vytvořit dobropis. Po stisknutí se vám zobrazí formulář, na kterém vyberete položky a množství, pro které chcete dobropis vytvořit. Dobropis k vydané faktuře vydáváte v případě opravy. Například pokud jste vystavili fakturu špatně nebo vám bylo zboží vráceno

Uhradit z přeplatků v bance a pokladně: Pomocí této funkce lze vydanou fakturu uhradit přeplatky, které evidujete v bance. Po stisknutí tlačítka vám program nabídne přijaté platby, které doposud nebyly spárovány s dokladem.

Vytvořit fakturu ze zálohy: Pomocí této funkce vytvoříte fakturu vydanou z vydané zálohy. Pokud chcete vydat fakturu z dosud neuhrazené zálohy, je třeba mít v nastavení firmy povolen odpočet neuhrazené vydané zálohy. Povolení odpočtu neuhrazené zálohy nastavíte v nabídce „Firma“ – „Nastavení“ – záložka „Moduly“ – záložka „Prodej“ – záložka „Faktura“ – zaškrtnout příznak „Povolit odpočet neuhrazené vydané zálohy“ .

Funkce „Služby“ na dokladu

Některé funkce jsou dostupné pouze při otevření dokladu.

Odpočet zálohy/ZDD: Slouží k odpočtu zálohy nebo ZDD od dokladu. Po spuštění se zobrazí seznam záloh a ZDD, které mohou být odpočteny, popř. upozornění na jejich nenalezení. Po vybrání dokladu se objeví dialog pro zvolení částky – pro zálohy má dialog jednoduchou podobu:

Pro odpočet ZDD jsou částky určovány podle sazeb DPH formulář:

Zvolíte částku pro odpočet a potvrdíte tlačítkem OK.

Export e-faktury ISDOC: Provede export dat vydané faktury do formátu ISDOC a nabídne soubor k uložení.

Rozúčtovat vedlejší náklady pro intrastat: Průvodce rozúčtováním vedlejších nákladů na dopravu mezi jednotlivé položky dokladu, které je potřeba evidovat a vykazovat Intrastatu. Více informací o průvodci naleznete v kapitole věnované Intrastatu.

Rozúčtování dokladu: Funkci rozúčtování lze použít jen u dokladu, který neobsahuje položky.

Pomocí této funkce je možné rozúčtovat doklad na dílčí položky dokladu. Po stisknutí tlačítka se zobrazí formulář „Rozúčtování dokladu“:

Ve formuláři vyberete a zadáte: Předpis zaúčtování, Základ (Kč), Dal základu, Řádky DPH, Řádek kontrolního hlášení DPH, Středisko, Činnost a Zakázku.

Další řádek rozúčtování přidáte pomocí tlačítka „Přidat položku“.

Zobrazit komunikaci EET: V této službě jsou k dispozici kompletní zprávy a odpovědi komunikace s elektronickou evidencí tržeb pro právě upravovaný doklad.

Filtrační rolety

Pomocí filtračních rolet můžete jednoduše a rychle provádět filtraci zobrazených dokladů. Filtraci si nastavte podle svých aktuálních potřeb; naposledy využitá filtrace se aplikuje i při dalším otevření seznamu. Filtrovat je možné podle parametrů:

Kalendářní rok (vystavení dokladu): Nabízeny jsou roky sestupně od příštího kalendářního roku (dle data počítače) do roku 1990.

Datum (vystavení dokladu): Jen pro aktuální účetní období: Posledních 7 dní, posledních 35 dní, aktuální den, aktuální týden, aktuální měsícVždy: 12x kalendářní měsíc, 4x čtvrtletí (v roce zvoleného účetního období či v roce zvoleném ve filtru)

Období DPH: 12x kalendářní měsíc, 4x čtvrtletí (v roce zvoleného účetního období či v roce zvoleném ve filtru)Rozhodné je datum uskutečnění zdanitelného plnění.

Typ dokladu: Nabízí se jednotlivé založené typy dokladů.

Stav úhrady: Neuhrazeno, Po splatnosti, Částečně uhrazeno, Uhrazeno.Při zvolení Neuhrazeno jsou zahrnuty i doklady se stavem Částečně uhrazeno.

Uživatel: Vyfiltrujete doklady, které byly vytvořeny konkrétním uživatelem.

Filtrační rolety na první místě nabízejí položku neomezující zobrazení podle parametru. V každé roletě je možné zvolit právě jednu položku; pro pokročilé nastavení použijte funkci globální filtrace.

Karta "Vydané faktury"

Stejně jako všechny ostatní moduly sdílí s nimi vydaná faktura Obecné vlastnosti dokladu.
Pro další podrobnější informace doporučujeme použít následující odkazy:

Záložka „Hlavní“

Typ vydané faktury: Povinné pole. Typ vydané faktury vyberte ze seznamu typů dokladů (program si pamatuje poslední zadaný typ vydané faktury v sérii zadávaných dokladů).Tento typ určuje chování dokladu a zároveň nese základní hodnoty dokladu (viz Typy vydaných faktur).

Interní číslo: Nepřístupné pole. Hodnota je automaticky vyplněna po výběru typu dokladu. Tip: Pokud vlastníte variantu "Premium", je možné pomocí rozšířených přístupových práv přiřadit konkrétní typy dokladů, tzn. i dokladové řady ke konkrétním uživatelům.

Číslo došlé: Nepovinné pole. Zpřístupnění čísla došlého provedete zaškrtnutím pole před popisem políčka. Hodnotu vyplníte pouze v případě tvorby faktury/pohledávky podle již hotového dokladu vytvořeném v jiném programu (např.Excel, Word, jiný účetní program). Tato možnost je využívána v účetních firmách, které dostávají podklady od svých klientů.

Variabilní symbol: Nepřístupné pole. Variabilní symbol je vytvořen automaticky z čísla došlého odstraněním všech nenumerických znaků.

Vystaveno: Povinné pole. U prvního dokladu ze série je datum nastaven z data počítače (v případě, že zadané účetní období se shoduje s aktuálním kalendářním rokem; v opačném případě je nastaven datum na poslední den zadaného účetního období). U dalšího dokladu v sérii je datum přebírán z předchozího dokladu. Pokud se datum vystavení neshoduje s aktuálním dnem, můžete ho zadat ručně nebo vybrat pomocí ikony kalendáře.

Datum zdanitelného plnění došlé (Datum zdaň.pl.)Povinné u účetního dokladu v případě, že jste plátce DPH.U prvního dokladu série je převzat z data vystavení. U dalších dokladů je opsán z předchozího dokladu. Pokud se datum vystavení neshoduje s aktuálním dnem, můžete ho zadat ručně nebo vybrat pomocí ikony kalendáře.

Uplatnit zdanitelné plnění: Nepovinné pole, dostupné jen pro faktury typu Dobropis. Datum, které zvolíte pro uskutečnění zdanitelného plnění, tj. datum ke kterému uplatňujete nárok na odpočet DPH z dobropisu vydané faktury. Hodnotu můžete změnit dle potřeby v rámci zákonných norem, zdanitelné plnění může být uplatněno nejdříve v den přijetí dokladu a nejpozději 3 roky po skončení zdaňovacího období, ve kterém nárok na odpočet daně vznikl.

Stav úhrady: V případě, že ve Flexi nevedete banku a pokladnu, můžete pomocí rozbalovacího seznamu zvolit, že faktura byla uhrazena. V případě, že vedete banku a pokladnu, toto pole nepoužívejte a párujte faktury s úhradami.

Splatnost: Nepovinné pole. Datum splatnosti je vypočteno přičtením splatnosti ve dnech k datu vystavení. Splatnost ve dnech je zadána v „Nastavení programu“ (záložka „Moduly“ – záložka „Prodej“) nebo u typu dokladu nebo u firmy. Největší přednost má splatnost u odběratele, potom je typ vydané faktury. Jsou-li nenulové.)

Popis: Nepovinné pole. Zde uvedete upřesnění pro lepší orientaci v seznamu dokladů. Zadaný text se propisuje také do QR kódu faktury.

Záložka „Doplněk“

Číslo smlouvy: Nepovinné pole. Číslo smlouvy nebo jiného dokumentu, na základě kterého vznikla faktura.

Forma úhrady: Nepovinné pole. V rozbalovacím seznamu zvolte odpovídající formu úhrady. Nabízejí se hodnoty evidované v menu Nástroje – Číselníky – Formy úhrady, např. výchozí Převodem, Hotově, Složenkou, Dobírkou, Platební kartou, Zápočtem. Pomocí klávesy F2 můžete otevřít výběrový seznam pro pokročilejší výběr, úpravu či přidání vlastní formy úhrady.

Číslo objednávky: Tiskne se na dodací list i na fakturu.

Dodací list: Nepovinné pole. Doklad o předání a převzetí zboží. Hodnota se tiskne na skladový doklad (příjemku/výdejku).

Forma dopravy: Nepovinné pole. Nabízejí se hodnoty evidované v menu Nástroje – Číselníky – Formy dopravy, např. Česká pošta, PPL, Osobně. Pomocí klávesy F2 můžete otevřít výběrový seznam pro pokročilejší výběr, úpravu či přidání formy dopravy.

Doprava a vyskladnění: Nepovinné pole. Je určené pro doplňující text týkající se způsobu dopravy; uvedená hodnota se tiskne na dodací list. Text můžete napsat ručně nebo pomocí rozbalovacího seznamu zvolit z předdefinovaných textů. Pomocí tlačítka ... za polem je možné otevřít víceřádkové editační pole pro větší přehlednost. Při ručním zadávání lze použít tzv. našeptávač – postupným vyplněním počátečních písmen se zužuje nabídka ze stávajících textů. Při úpravách textu se nad polem zobrazí tlačítka +. Pokud právě zadaný text není mezi předdefinovanými texty, je možné jej stiskem tlačítka + přidat. Po stisku tlačítka lupy se otevře číselník předdefinovaných textů, ve kterém je možné zvolit jiný ze stávajících textů, popř. texty přidávat, upravovat a mazat.

ID výdejního místa

Při expedici na určité výdejní místo (ČP Balík na poštu, ČP Balíkovna, Zásilkovna, PPL Parcelshop, DPD Parcelshop, GLS Parcelshop, Uloženka, WeDo PickupPoint, WeDo Box) je zapotřebí jeho ID. Toto ID lze uvést do pole "ID výdejního místa". Pokud je faktura generována z objednávky nebo výdejky obsahující tento údaj, přenese se do faktury.

Záložka „Platba na účet“

Zde zvolíte, na jaký účet má být provedena platba za fakturu.

Bankovní účet: Vyberte bankovní účet ze seznamu bankovních účtů.

Číslo účtu: Doplní se automaticky po výběru bankovního účtu ze seznamu.

Záložka „Upomínky“

Datum upomínky 1: Vyberete datum, ke kterému se má generovat první upomínka.

Datum upomínky 2: Vyberete datum, ke kterému se má generovat druhá upomínka.

Datum smíru: Datum, ke kterému jste vygenerovali upomínku – „Pokus o smír“.

Datum penalizace: Datum, ke kterému jste vygenerovali penalizační faktury.

Texty upomínek nastavíte v číselnících – “Upomínky“.

Záložka „Poznámka“

Do této záložky můžete zapsat jakoukoli poznámku. Tato poznámka slouží pouze pro vás a netiskne se na doklad.

Záložka „Úvod“

Úvodní text: Nepovinné pole. Bez omezení počtu znaků. Text, který bude v tištěné podobě uveden před položkami dokladu. Úvodní text můžete do pole napsat ručně. Pomocí tlačítka ... za polem je možné otevřít víceřádkové editační pole. Při úpravách úvodního textu se nad polem zobrazí tlačítka +. Pokud právě zadaný text není mezi předdefinovanými texty, je možné jej stiskem tlačítka + přidat. Stiskem tlačítka lupy

se otevře číselník předdefinovaných textů, kde je možné zvolit některý ze stávajících textů, popř. texty přidávat, upravovat a mazat.

Záložka „Závěr“

Závěrečný text: Nepovinné pole. Bez omezení počtu znaků. Text, který bude v tištěné podobě uveden za položkami dokladu a před rekapitulací DPH. Ovládání je popsáno u pole Úvodní text.

Záložka „Přílohy“

Na této záložce můžete evidovat různé dokumenty týkající se dané faktury.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, význam některých z nich je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Pomocí tlačítka můžete přidat novou přílohu. Při přidávání máte na výběr z těchto možností:

 • Soubor – soubor z vašeho lokálního počítače je načten do databáze,

 • Odkaz na internet – aplikace eviduje odkaz (URL), data odkazovaného zdroje nejsou do aplikace načtena,

 • Odkaz na soubor – aplikace eviduje odkaz na soubor na disku lokálního počítače, data souboru nejsou do aplikace načtena (odkazovaný soubor nepřejmenovávejte, nepřesouvejte a nemažte).

U vložené přílohy se nachází ikona , která vám umožní přílohu si kdykoliv prohlédnout. Pomocí ikony si můžete přílohu uložit na jiné místo. Tlačítko slouží k nasnímání daného dokumentu, druhá volba umožňuje zvolit skener a parametry snímání.

Záložka „Odběratel“

Firma: Obchodního partnera můžete zvolit z Adresáře (následující pole budou vyplněna automaticky), nebo můžete údaje partnera vyplnit ručně (pak ponecháte toto pole prázdné).Můžete zadat zkratku či název firmy odběratele (popř. napsat jen část zkratky nebo názvu) a z nabízených záznamů zvolit požadovanou firmu. Můžete též otevřít seznam firem (pomocí tlačítka lupy či klávesou F2) a hledat firmu s pomocí filtrů, hledaného odběratele upravit či přidat zcela nový záznam; pro vybrání firmy ze seznamu stačí dvojklik na její záznam či stisk tlačítka Zvolit. Nabízeny jsou jen firmy evidované v Adresáři obchodních partnerů, které mají v poli Typ vztahu zvolenou hodnotu Odběratel nebo Odběr./Dodav.

Název: Uveďte přesný název firmy. Pole se automaticky vyplní při výběru firmy z adresáře, v opačném případě jej vyplňte ručně. Poznámka: Pokud po vyplnění jména firmy kliknete na modře podtržený popisek pole Název, otevře se vám ve webovém prohlížeči stránka výsledků hledání v ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) s údaji z obchodního, příp. živnostenského rejstříku, ze seznamu plátců DPH apod.

Ulice: Vyplňte ulici sídla firmy včetně čísla popisného, nebo čísla orientačního či kombinace obou. Poznámka: Pokud po vyplnění pole polí Město a Ulice kliknete na modře podtržený popisek pole Ulice, otevře se vám ve webovém prohlížeči portál Mapy.cz s mapou sídla firmy.

Město: Vyplňte název města či obce, ve kterém má firma sídlo.Při uvádění názvu města můžete využít tzv. našeptávač: do pole začněte psát název města, obce či části obce a aplikace vám dle začátečních písmen poradí název celý města i s jeho případnou částí, zároveň doplní odpovídající hodnotu do pole PSČ.

PSČ: Zadejte PSČ sídla firmy (pro zahraniční firmy místní obdobu PSČ).Při vyplnění platného PSČ se automaticky vyplní hodnota v poli Město. Při vyplňování PSČ může opět využít tzv. našeptávač: do pole začněte psát první číslice PSČ nebo začátek názvu města a aplikace vám nabídne možná města, obce či jejich části.

Stát: Zvolte z rolovacího seznamu stát, ve kterém firma sídlí. Pokud jste vybrali město či PSČ z našeptávače, vyplnila se Česká republika či Slovensko automaticky. Pro zrychlení hledání můžete napsat první písmena z názvu státu, aplikace vás přesune na první odpovídající stát.

IČO: Uveďte IČO obchodního partnera, unikátní osmimístné identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu přidělené Českým statistickým úřadem, obchodním nebo živnostenským úřadem (starší čísla s méně číslicemi jsou odpředu doplněna nulami).Pokud při vyplněné hodnotě české firmy kliknete na modře podtržený popisek pole IČO, otevře se vám ve webovém prohlížeči stránka výsledků hledání v ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) dle IČO s údaji z veřejných rejstříků. V případě slovenské firmy se zobrazí obdobná stránka s výsledky hledání v Obchodnom registru.

DIČ: Uveďte DIČ obchodního partnera, je-li plátcem DPH. Daňové identifikační číslo je finančním úřadem přidělené každé fyzické či právnické osobě, která je povinna odvádět daně. DIČ právnických osob se skládá ze zkratky dané země + IČO, DIČ fyzických osob je tvořeno opět zkratkou země, ke které se připojují číslice rodného čísla. Pokud při vyplněné hodnotě české firmy kliknete na modře podtržený popisek pole DIČ, otevře se vám ve webovém prohlížeči formulář hledání registrovaných subjektů Ministerstva financí ČR, do kterého je nezbytné DIČ partnera doplnit a pro vypsání informací o plátci DPH a jeho registraci stisknout tlačítko Hledej. U firem registrovaných v jiných státech se otevře výsledek ověřování DIČ (VAT) v systému VIES Evropské komise.

EAN: Uveďte mezinárodní číslo obchodní položky (International Article Number), pokud s obchodním partnerem komunikujete elektronicky či potřebujete na dokladech uvádět jeho identifikaci ve formě čárového kódu (pro snímání čtečkou).

Záložka "Poštovní adresa"

Adresa na kterou bude zaslána faktura. Ke každé firmě v seznamu "Adresář" můžete specifikovat "Poštovní adresu". Vyplňovat tuto záložku má význam pouze v případě, že firma má provozovnou na jiném místě, než je sídlo specifikované v obchodním rejstříku. Adresa je tištěna na místě faktury, které je po složení viditelné ve standardní obálce s okénkem pro adresu.

Poštovní adresa je shodná se sídlem: Při zaškrtnutém políčku jsou následující pole nedostupná a používá se adresa sídla uvedená na záložce Odběratel. Při jejím odškrtnutí se zbylá pole záložky zpřístupní.

Záložka „Určení“

Tato adresa je určená pro dodání zboží. Pokud je adresa shodná se sídlem, nevyplňujte ji. Pokud je adresa odlišná, je nutné mít adresu pro dodání zboží zadanou v adresáři u konkrétního obchodního partnera, kterému fakturu vystavujete.

Záložka „Účet odběratele“

Jedná se o bankovní účet odběratele, který máte u daného obchodního partnera. Doplní se automaticky po výběru odběratele.

Účet odběratele: Automaticky se dotáhne primární bankovní účet odběratele, můžete vybrat jiný bankovní účet pomocí rozbalovacího seznamu.

Záložka „Specifikace“

V této záložce je nutné zadat hodnoty důležité pro správné zaúčtování dokladu. Při tvorbě položek jsou na ně automaticky přenášeny. Dojde-li v hlavičce ke změně některého údaje, pak je automaticky přenesen na položky s výjimkou těch položek, kde jste hodnotu změnili. Změna u položky je možná po zpřístupnění hodnoty zrušením zaškrtnutí příznaku kopírovat z hlavičky dokladu.

Předpis zaúčtování: Nepovinné pole. Dostupné jen pro účetní doklady. Usnadňuje účtování jednotlivých dokladů automatickým vyplněním popisu dokladu, účtů pro zaúčtování a řádku DPH podle zvoleného předpisu zaúčtování. Ze rolovacího seznamu vyberte předpis zaúčtování. Stiskem klávesy F2 můžete otevřít tabulkový pohled na seznam pro pokročilejší výběr, úpravu či vytvoření nového předpisu zaúčtování.

Středisko: Povinné pole pro zaúčtování dokladu. Umožňuje doklad zařadit v rámci střediskového členění účtované firmy. Pro zaúčtování dokladu je nezbytné pole vyplnit i v případě, kdy firma střediskové členění nepoužívá (v takovém případě je automaticky zvoleno středisko s názvem "Centrála").

Činnost: Nepovinné pole. Umožňuje položky členit dle činností. V rolovacím seznamu jsou nabízeny hodnoty z číselníku Nástroje – Číselníky – Činnost.

Zakázka: Nepovinné pole. Můžete ze zakázek evidovaných v číselníku Prodej – Zakázky zvolit tu, které se doklad týká. Můžete zadat zkratku či název zakázky (popř. napsat jen část zkratky nebo názvu) a z nabízených záznamů zvolit požadovanou zakázku. Můžete též otevřít číselník zakázek (pomocí tlačítka lupy či klávesou F2) a hledat zakázku s pomocí filtrů, případně ji upravit či přidat zcela nový záznam.

Štítky: Nepovinné pole. Slouží pro označování dokladu štítky, které se následně zobrazují v poli a především mohou posloužit při filtrování. Po stisku tlačítka Připojit se otevře formulář výběru štítků. V levém poli jsou nabízeny Dostupné štítky, v pravém poli pak štítky přiřazené aktuálnímu dokladu. Štítky můžete přiřazovat či naopak odebírat pomocí tlačítek šipek mezi zmíněnými poli. Používáte-li štítky intenzivně, můžete využít rolovací seznam Skupiny určený pro zobrazení štítků pouze zvolené skupiny. Po nastavení štítků potvrďte tlačítkem OK. Pokud potřebujete přidat štítek, který dosud nemáte v poli Dostupné štítky, použijte tlačítko Správa štítků.

Otevře se číselník štítků (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), ve kterém můžete požadovaný štítek přidat.

Záložka „Účtování a řádek DPH“

Pokud jste v předchozí záložce vyplnili předpis zaúčtování, měli byste již mít vyplněny čísla účtů MD, Dal, DPH a řádek DPH.

Stát DPH: Povinné pole pro plátce DPH u účetního dokladu. Stát, ve kterém bude odvedena daň z přidané hodnoty. Hodnota v poli je automaticky nastavena na stát legislativy, který je uveden v Nastavení firmy na záložce Legislativa. Hodnotu je možné výběrem z rolovacího seznamu změnit. Při zaškrtnutí volby Omezovat výběr států DPH v Nastavení firmy bude na základě aktuálních hodnot dokladu nabídka omezena na relevantní státy. Při registraci účtované firmy k MOSS může být na základě státu obchodního partnera a stavu jeho registrace k DPH vhodný stát DPH automaticky zvolen.

Řádky DPH: Řádky přiznání DPH jsou vyplněny podle zvoleného předpisu zaúčtování, můžete je ručně změnit. Při registraci účtované firmy k MOSS může být hodnota pole automaticky nastavena.

Řádek kontrolního hlášení DPH: Jen plátci DPH. Pole není povinné. Pole slouží pro určení řádky formuláře kontrolního hlášení, do kterého budou načítány částky základů DPH a částky DPH. Zároveň je výchozí hodnotou pro pole Řádek kon. hl. na záložce Účtování/Upřesnění přidávaných položek dokladu. Hodnota řádku kontrolního hlášení DPH bude nastavena podle hodnoty u zvoleného typu dokladu; hodnotu je možné pomocí rolovacího seznamu změnit. Nabízené hodnoty jsou načítány z číselníku řádek kontrolního hlášení, jsou omezeny na řádky odpovídající aktuálně zvolenému státu DPH a druhu dokladu, jako první jsou nabízeny řádky odpovídající typu pohybu dokladu. Pokud si nejste jisti, jaký z řádků kontrolního hlášení zvolit, ponechte pole prázdné – před vytvořením kontrolního hlášení budete na doklady bez zvoleného řádku kontrolního hlášení DPH upozorněni a budete moci nastavit správný řádek. Nemá-li doklad vliv na kontrolní hlášení, zvolte řádek 0.0. Při ukládání dokladu s Českou republikou jako státem DPH bude kontrolováno, zda celková částka dokladu odpovídá podmínce hodnoty vybraného řádku kontrolního hlášení DPH. Budete také upozorněni, pokud zvolený řádek kontrolního hlášení nebude odpovídat typu pohybu dokladu.

Zvláštní režim DPH / Osobitná úprava DPH: Zaškrtávací pole je dostupné pouze v případě, kdy je hodnota pole Stát DPH nastavena na Slovenská republika. Účtovaná firma je registrována ke zvláštnímu režimu uplatňování DPH podle § 68d slovenského Zákona o DPH (v osobitnom režime uplatňovania DPH).Při zaškrtnutí tohoto pole bude DPH z vydané faktury odváděna ke dni přijetí platby a nikoliv ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Místo plnění tuzemsko: Zobrazí se u dokladů se zahraničním obchodním partnerem. Zaškrtnutím uvádíte, že služba byla poskytnuta v tuzemsku, tím pádem se v tiskových sestavách bude zobrazovat povinný údaj rekapitulace DPH.

Vynechat ze salda: Po zaškrtnutí příznaku se doklad nebude promítat do salda.

Záložka „Intrastat“

Intrastat je elektronický systém sběru dat povinný pro všechny členské státy Evropské unie. Tato záložka umožňuje evidovat veškeré potřebné údaje.

Stát odeslání: Stát, z něhož byl výrobek odeslán.

Stát určení: Stát, do kterého má být výrobek doručen. Vyplňte v případě, že doklad obsahuje položky odesílané vámi, účtovanou firmou. V případě, kdy je zboží vyváženo do třetí země a při opuštění ČR (v případě slovenské legislativy Slovenska) není ještě propuštěno do některého z vývozních celních režimů, protože toto propuštění provedou celní orgány v jiném členském státě Evropské unie, vyplňte tento členský stát.

Stát původu: Stát, ze kterého výrobek pochází. Vyplňte v případě, že doklad obsahuje položky, jejichž jste příjemcem. V případě obchodu se třetí zemí, kdy bylo zboží před přijetím do ČR (v případě slovenské legislativy na Slovensko) propuštěno do celního režimu volného oběhu v jiném členském státě Evropské unie, vyplňte tento členský stát.

Kraj původu: Kraj, ze kterého výrobek pochází.

Transakce: Z rolovacího seznamu vyberte příslušnou transakci; nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Obchodní transakce.

Podmínky dodání: Z rolovacího seznamu zvolte podmínku dodání; nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Dodací podmínky.Druh dopravyZ rolovacího seznamu zvolte druh dopravy; nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Druh dopravy.Zvláštní pohybyNabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Zvláštní pohyby.

Záložka „Zodpovědná osoba“

Zodpovědná osoba: V tomto poli je automaticky uveden uživatel, který doklad pořizuje.

Kontaktní osoba: Jmenné a kontaktní údaje osoby odběratele. Automaticky se vybírá osoba, která je v kontaktech odběratele uvedena jako primární. V seznamu lze vybírat mezi kontaktními osobami uvedenými u daného odběratele. Výběrem se vyplní údaje: jméno, telefon.

Záložka „Ekokom“

Výkaz EkoKom: V tomto seznamu vyberete typ obalu.

Záložka „Kč“

Záložka s domácí měnou (obvykle označena "Kč") poskytuje finanční přehled celého dokladu a rozdělení částek podle sazeb DPH. Po přidání první položky dokladu je většina polí záložky znepřístupněna a hodnoty polí jsou aktualizované při každé změně položky.

Pro zadání dokladu bez položek se částky zadávají do polí záložky (s výjimkou sumy základu a sumy DPH). Po změně částky v některém z polí jsou zbylá pole křížově dopočítávána (ale pozor, při ruční změně částky DPH bude odpovídat součet částek v řádku, ale částky nebudou odpovídat procentuální sazbě DPH). Aplikace u tzv. bezpoložkového dokladu vytváří automatické položky typu "Účetní položka", jejichž počet odpovídá počtu využitých sazeb DPH (resp. uvedení částky za zboží a služby osvobozené od DPH). Doklad bez položek se hodí např. účetním firmám zadávající doklad donesený klientem.

Sleva [%]: Nepovinné pole, přístupné jen pro doklad s položkami. Určuje výši slevy v procentech uplatněné na celý doklad. Výše slevy může být převzata z typu dokladu či záznamu firmy v adresáři.

Zbytek záložky tvoří pole ve třech sloupcích:

 • Základ

 • DPH

 • Včetně DPH

Pole jsou v řádcích popsaných konkrétní výší sazby DPH:

 • Osvobozeno (0 %)

 • Snížená sazba

 • 2. snížená sazba

 • Základní sazba

 • Suma

Záložka „Měna“

Měna: Určuje měnu částek dokladu. Výchozí hodnotou je domácí (tuzemská) měna zadaná v Nastavení firmy, při jejím ponechání zůstávají ostatní pole záložky nedostupná. Chcete-li doklad vytvořit v jiné měně, pak vyberte hodnotu ze seznamu možných měn. Po jejím zvolení budou zpřístupněna zbylá pole záložky.

V případě, že použijete v listu účtování účet, který má definovanou měnu účtování, pak je pole Měna povinně vyplněno a musí se shodovat s měnou použitého účtu. Jestliže jsou použity v účtování účty s různou měnou, je to chyba a program nedovolí uložit doklad bez výslovného povolení uživatele. V takovém případě je nutné doplnit interní doklad, který provede správné přeúčtování měny. Toto přeúčtování musí uživatel doplnit sám a při změně primárního dokladu je nutné vytvořit dva interní doklady: první převede nechtěnou měnu na převodový účet a druhý vytvoří obrat ve správné měně.

Kurz: Dvojice polí umožňuje určit měnový kurz pro domácí měnu vůči zvolené měně. Po zvolení měny je kurz pro den vystavení dokladu stahován z Internetu, ale je možné jej upravit či zadat vlastní. Nepodaří-li se kurz načíst, pole v domácí měně se barevně orámuje a nastaví na hodnotu 0,00.

Zbytek záložky tvoří pole ve třech sloupcích:

 • Základ

 • DPH

 • Včetně DPH

Pole jsou v řádcích popsaných konkrétní výší sazby DPH:

 • Osvobozeno (0 %)

 • Snížená sazba

 • 2. snížená sazba

 • Základní sazba

 • Suma

U tzv. bezpoložkového dokladu je možné hodnoty v polích upravovat s výjimkou sumy základu a sumy DPH, zbylá pole jsou křížově dopočítávána (při změně částky za DPH bude však odpovídat součet částek, ale nikoliv procentuální sazba DPH). U dokladu s položkami jsou pole částek nedostupná a zobrazují hodnoty podle zadaných položek dokladu.

Záložka „Způsob zaokrouhlení“

Tato záložka je přístupná pouze u položkového dokladu.

Metoda zaokrouhlení: Zde vybíráme, zda má výsledné zaokrouhlení vstupovat do DPH. Máme proto na výběr:

 • do základu a DPH - zaokrouhlení přebírá sazbu DPH z dokladu

 • do 0 sazby - zaokrouhlení bude mít sazbu DPH 0%

 • individuálně - při výběru této metody si můžeme nastavit zaokrouhlení podle sebe, např. pokud nechceme, aby se doklady zaokrouhlovaly

DPH (způsob): V poli se nastavuje způsob zaokrouhlení výsledné hodnoty DPH. Pomocí rolovacího seznamu vyberte z připravených hodnot: nahoru, dolů, matematicky.

DPH (řády): Tento údaj navazuje na předcházející – pomocí rolovacího seznamu

vyberte z připravených hodnot: nezaokrouhlovat, zaokrouhlit na tisíciny, setiny, desetiny, jednotky, desítky, stovky, tisíce.

Celkem (způsob): V poli se nastavuje způsob zaokrouhlení výsledné fakturované ceny. Pomocí rolovacího seznamu vyberte z připravených hodnot: nahoru, dolů, matematicky.

Celkem (řády): Tento údaj navazuje na předcházející – pomocí rolovacího seznamu vyberte z připravených hodnot: nezaokrouhlovat, zaokrouhlit na tisíciny, setiny, desetiny, jednotky, desítky, stovky, tisíce.

Karta „Položky dokladu

Záložka „Hlavní

Kód z ceníku: Položku dokladu můžete zvolit z Ceníku (následující pole budou pak vyplněna automaticky), nebo můžete údaje o položce vyplnit ručně (pak ponecháte toto pole prázdné). Můžete zadat zkratku či název ceníkové položky (popř. napsat jen část zkratky nebo názvu) a z nabízených záznamů zvolit požadovanou položku. Můžete též tlačítkem lupy či klávesou F2 otevřít výběrový seznam ceníku a hledat položku s pomocí filtrů, hledanou položku upravit či přidat zcela nový záznam; pro vybrání položky ze seznamu stačí dvojklik na její záznam.

Sklad: Povinné pole v případě skladové položky. Jedná-li se o položku skladovou, vyberte pomocí rozbalovacího seznamu sklad, ze kterého bude položka vydána.

Označení: Pole může obsahovat až 20 znaků. Označení je zkratka nebo kód, pod kterým je ceníková položka evidována. Při zvolení ceníkové položky bude pole vyplněno kódem položky, ale hodnotu je možné upravit.

EAN: Pole může obsahovat až 20 znaků. Uveďte mezinárodní číslo obchodní položky (International Article Number).

Název: Pole může obsahovat až 255 znaků. Celý název položky, kterým bude na dokladu položka uváděna. Pokud jste vybrali ceníkovou položku, bude její název doplněn. Pokud jste v nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka + můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených jazycích. Tyto názvy se pak použijí při cizojazyčném tisku dokladu. Stiskem tlačítka - pole pro název v cizích jazycích zavřete.

Stav skladu: Pole není možné měnit. Je pouze informativní. Má význam pouze pro ceníkové položky, kde je typ zásoby "Zboží skladem”. Po zadání zkratky/kódu zboží, skladu a množství program zkontroluje, zda je takové množství možné vydat. Když je zásoba na skladu nedostatečná, program tuto skutečnost ohlásí. V případě, že v nastavení je zakázán záporný stav skladu, pak položka dokladu nejde uložit.

MJ (Měrná jednotka): Pro ceníkovou položku je hodnota převzata z ceníku. Pole je přístupné pouze pro ceníkovou položku a položku s textovým řádkem. Vyberete z tabulky přípustných měrných jednotek. U ceníkovou položky je převzat z ceníku.

Cena za MJ: Pro ceníkovou položku je hodnota převzata z ceníku. Jedná-li se o položku ceníku program ji sám vyplní.

Typ ceny: Pro ceníkovou položku je hodnota převzata z ceníku.

Sazba DPH: Pro ceníkovou položku je hodnota převzata z ceníku. Pole je nepovinné a nepřístupné pro neplátce DPH. Pole může nabývat následujících hodnot: Základní, Snížená, Nula. Z konfigurace je doplněna skutečná hodnota v procentech. Sleva položky [%]Pole je přístupné pouze pro ceníkovou položku a položku s textovým řádkem. Jedná se o individuální slevu.

Uplatnit slevu z dokladu: Pokud je sleva zadána na hlavičce dokladu, je hodnota automaticky zaškrtnuta a promítnuta do ceny položky. Zrušíte-li zaškrtnutí příznaku, nebude u dané položky uplatněna sleva zadaná v hlavičce dokladu.

Poznámka: Nepovinné. Do tohoto pole můžete zadat libovolnou poznámku k položce. Poznámka slouží pouze pro vaší informaci, netiskne se na žádný doklad. Poznámku můžete do pole napsat ručně. Pomocí tlačítka ... za polem je možné otevřít víceřádkové editační pole. Při úpravách poznámky se nad polem zobrazí tlačítka +. Pokud právě zadaná poznámka není mezi předdefinovanými texty, je možné ji stiskem tlačítka + přidat. Stiskem tlačítka lupy se otevře číselník předdefinovaných textů, kde je možné zvolit některý ze stávajících textů, popř. texty přidávat, upravovat a mazat.

Štítky: Nepovinné pole. Slouží pro označování položek štítky, které se následně zobrazují v poli a především mohou posloužit při filtrování. Po stisku tlačítka Připojit se otevře formulář výběru štítků. V levém poli jsou nabízeny Dostupné štítky, v pravém poli pak štítky přiřazené aktuální položce dokladu. Štítky můžete přiřazovat či naopak odebírat pomocí tlačítek šipek mezi zmíněnými poli. Používáte-li štítky intenzivně, můžete využít rolovací seznam Skupiny určený pro zobrazení štítků pouze zvolené skupiny. Po nastavení štítků potvrďte tlačítkem OK. Pokud potřebujete přidat štítek, který dosud nemáte v poli Dostupné štítky, použijte tlačítko Správa štítků.

Otevře se číselník štítků (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), ve kterém můžete požadovaný štítek přidat.

Záložka „Účtování/Upřesnění“

Kopírovat z dokladu: Příznak je automaticky zatržen. Zrušíte-li zaškrtnutí u příslušného účtu, střediska nebo zakázky, můžete zadat odlišnou hodnotu, než je uvedena v hlavičce dokladu. Při změně hodnoty v hlavičce budou přepsány pouze ty hodnoty, které mají zaškrtnuto „Kopírovat z…“.

Středisko: Nepovinné pole. Informační pole, které se nikde dále nepoužívá. V rolovacím seznamu jsou hodnoty z číselníku Nástroje – Číselníky – Střediska.

Činnost: Nepovinné pole. Umožňuje položky členit dle činností. V rolovacím seznamu jsou hodnoty z číselníku Nástroje – Číselníky – Činnost.

Zakázka: Nepovinné pole. Ze zakázek evidovaných v číselníku Prodej – Zakázky můžete zvolit tu, které se položka dokladu týká. Můžete zadat zkratku či název zakázky (popř. napsat jen část zkratky nebo názvu) a z nabízených záznamů zvolit požadovanou zakázku. Můžete též otevřít číselník zakázek (pomocí ikonky napravo či klávesou F2) a hledat zakázku s pomocí filtrů, případně ji upravit či přidat zcela nový záznam.

Šarže: Pokud evidujete šarže u dané ceníkové položky, vyberte zde, která šarže má být vydána. Pokud budete vydávat ceníkové položky s více šaržemi, je nutné mít pro každou šarži samostatnou položku faktury.

Expirace: Pokud evidujete expirace u ceníkových položek, vyberte zde konkrétní expiraci. Pokud budete vydávat ceníkové položky s rozdílnými expiracemi, je nutné pro jednotlivé expirace vložit samostatnou položku.

Trvanlivost: Trvanlivost se odvíjí od počtu dnů od expirace, kdy danému zboží končí trvanlivost (tento údaj se zadává na kartě ceníkové položky).Pokud tyto údaje evidujete, vyberte požadované datum, kdy zboží končí trvanlivost.

Řádek kontrolního hlášení DPH (Řádek kon. hl.): Jen plátci DPH. Pole není povinné. Pole slouží pro určení řádky formuláře kontrolního hlášení, do kterého budou načítány částky základů DPH a částky DPH položky dokladu. Hodnota řádku kontrolního hlášení DPH bude nastavena podle hodnoty pole Řádek kontrolního hlášení DPH v hlavičce dokladu. Při zaškrtnutí sousedního pole Kopírovat z dokladu bude hodnota kopírována při každé změně hodnoty v hlavičce dokladu. Při nezaškrtnutém poli Kopírovat z dokladu je možné hodnotu pomocí rolovacího seznamu změnit, nabízené hodnoty jsou načítány z číselníku řádek kontrolního hlášení a jsou filtrovány dle státu a druhu dokladu. Pokud si nejste jisti, jaký z řádků kontrolního hlášení zvolit, ponechte pole prázdné – před vytvořením kontrolního hlášení budete na doklady s položkami bez zvoleného řádku kontrolního hlášení DPH upozorněni a budete moci nastavit správný řádek. Nemá-li položka dokladu vliv na kontrolní hlášení, zvolte řádek 0.0.Při ukládání položky dokladu budete upozorněni, pokud zvolený řádek kontrolního hlášení nebude odpovídat typu pohybu dokladu.

Intrastat – Celkové vedlejší náklady: Dostupné, pokud máte zakoupené rozšíření pro Intrastat. Pokud máte povinnost vykazovat data v Intrastatu, můžete vyplnit vedlejší náklady na dopravu odpovídající položce dokladu. Uvedená částka zvýší hodnotu položky pro potřeby vykazování pro Intrastat. Více viz kapitola věnovaná Intrastatu.

Zálohová položka: V položkách lze evidovat standardní i zálohové položky najednou. Pokud je položka zálohová, zaškrtněte tento příznak.

Tiskové výstupy

QR kód

Na vydaných fakturách je tištěn QR kód, který slouží k jednoduché platbě faktury podle standardu České Bankovní Asociace (ČBA) pro elektronickou fakturaci pomocí QR kódů. Na fakturách bude uveden QR kód, který je možné naskenovat pomocí mobilního telefonu, a uhradit jej tak přímo pomocí mobilní aplikace banky. Nyní tento standard podporuje Raiffeisenbank, Komerční Banka, ČSOB, ERA, Air Bank, Česká spořitelna, Fio banka, ZUNO, Equa bank.

Flexi vyplňuje do QR kódu tyto informace:

ACC bankovní spojení

AM celková částka

CC měna dokladu (pokud je doklad v cizí měně)

X-VS variabilní symbol

RN název firmy

DT datum splatnosti

MSG popis

Dialog pro tisk

Dialog pro tisk obsahuje následující prvky:

 • Jazyk reportu

 • Přístupné sestavy

 • Tisknout

Podrobnější informace o tiscích naleznete na stránce nápovědy Tisky.

V nástrojové liště náhledu faktury můžete pomocí rozbalovacího seznamu zvolit jazyk, ve kterém se bude faktura zobrazovat.
Momentálně jsou v nabídce tato jazyky:

 • Čeština

 • Angličtina

 • Slovenština

 • Němčina

 • Polština

 • Ruština

Našli jste odpověď?