První část naleznete zde.

Modul "Nákup"

Přijatá faktura

Služba

Vytiskne doklad, který je zvolen kurzorem. Po stisku tlačítka se zobrazí náhled dokladu pro představu, jak bude doklad vypadat po vytištění na tiskárně. Při zobrazení náhledu je možné změnit jazyk dokladu.

Pokud doklad je v pořádku, je možné jej vytisknout (tlačítko "Tiskárna" v levém horním rohu náhledu), exportovat tiskovou podobu do standardního formátu PDF (tlačítko "PDF/Acrobat") nebo doklad odeslat e-mailem (tlačítko "Dopis").

Služba

Tuto volbu použijete, pokud ve volbě "Firma" -> "Nastavení" -> záložka "Moduly" -> záložka "Nákup" máte označeno Vyžadovat podpis před vystavením příkazu k úhradě. Pokud pomocí této volby osoba k tomu určená označí přijatou fakturu, pak se faktura v tabulkovém přehledu faktur označí ve sloupci "Podpis příkazu" a následně lze vystavit příkaz k její úhradě.

Služba

Při tvorbě dokladu nebo při jeho aktualizaci je někdy důležité získat informaci o tom, jaké máte s obchodním partnerem "finanční vztahy", abyste mohli zvolit vhodnou reakci či odpovídající postup při tvorbě dalších dokladů.

Program zobrazí kartu firmy se záložkou Souhrnné informace:

Záložka zobrazuje v prvním sloupci údaje o fakturaci a platební morálce: Celkem fakturováno, Nezaplaceno, Zaplaceno po datu splatnosti, Průměrná prodleva splacení ve dnech, Limit fakturace, Definovaná splatnost

V druhém sloupci budou všechny nehotové a nestornované "obchodní" doklady: Neuzavřené poptávky přijaté, Neuzavřené nabídky vydané, Nevyfakturované objednávky přijaté, Neuzavřené poptávky vydané, Neuzavřené nabídky přijaté, Nenaskladněné objednávky vydané

Zajímají-li vás další údaje o firmě, jsou k dispozici v ostatních záložkách.

Služba

Po stisku tlačítka program vygeneruje pokladní doklad (příjem do pokladny), který fakturu uhrazuje. Tento doklad si převezme částku z faktury. Protiúčet je převzat z primárního účtu uhrazované faktury. Pokladní doklad nebude mít DPH. Faktura se dostane do stavu Uhrazena a vznikne vazba mezi fakturou a pokladním dokladem.

Podrobný popis párování je v kapitole "Popis párování společný pro banku, pokladnu a interní doklady".

Program vyplní u pokladního dokladu následující hodnoty

 • Pokladna - Vybere si ze seznamu pokladen, do které je vytvořen uhrazující doklad.

 • Interní číslo - Jestliže u pokladny není definována dokladová řada, budete vyzváni k jejímu zadání.

 • Číslo došlé - Variabilní symbol uhrazované faktury

 • Variabilní symbol - Variabilní symbol uhrazované faktury

 • Datum vystavení - Datum je převzat z data vystavení faktury

 • Popis - Jméno firmy na faktuře

 • Středisko - Jestliže je u typu dokladu pokladny zadáno, program upřednostní tento údaj. V opačném případě převezme středisko z faktury.

 • Zakázka - Je převzata z faktury.

Pro vydané faktury:

 • Účet MD - Účet pokladny

 • Účet DAL - Účet MD z vydané faktury.

Pro vydané faktury:

 • Účet MD - Účet DAL z přijaté faktury.

 • Účet DAL - Účet pokladny

 • Členění DPH - Nespadá do DPH

 • Datum účtování - Datum je převzato z faktury

Služba

Po výběru této služby program umožní vytvořit vazbu (spojení) mezi zálohovým daňovým dokladem a bankovním výpisem nebo pokladním dokladem, ke kterému byl zálohový daňový doklad vytvořen (ručně). Standardně je zálohový daňový doklad vytvářen automaticky z banky nebo pokladny při úhradě zálohy.

Služba

Pomocí této funkce můžete vytvořit dobropis. Po stisknutí, se vám zobrazí formulář, na kterém vyberete položky a množství, pro které chcete dobropis vytvořit. Dobropis k vydané faktuře vydáváte v případě opravy. Například pokud byla faktura špatně nebo jste zboží vrátili.

Služba

Pomocí této funkce lze přijatou fakturu uhradit přeplatky, které evidujete v bance. Po stisknutí tlačítka vám program nabídne přijaté platby, které doposud nebyly spárovány s dokladem.

Služba

Pomocí této funkce přijatou fakturu z přijaté zálohy. Pokud chcete vydat fakturu z dosud neuhrazené zálohy, je třeba mít v nastavení firmy povolen odpočet neuhrazené vydané zálohy. Povolení odpočtu neuhrazené zálohy nastavíte v nabídce „Firma“ – „Nastavení “ – záložka „Moduly“ – záložka „Prodej“ – záložka „Faktura“ – zaškrtnou příznak „Povolit odpočet neuhrazené vydané zálohy“.

Služba

Pomocí této funkce otevřete průvodce, ve kterém zvolíte datum, pro které chcete stav úhrad vypočítat. Zvolíte výpočet a zobrazení. V případě, že chcete stav úhrad zobrazit v novém okně, zaškrtnete příznak „Otevřít v novém okně“.

Po stisknutí tlačítka Dokončit se vám zobrazí seznam stavu úhrad k vámi zvolenému datu.

Služba

Pomocí této funkce můžete vytvořit kartu majetku po stisknutí tlačítka se zobrazí formulář „Majetek – Nový záznam“, kam doplníte chybějící informace. Potvrdíte tlačítkem Uložit a zavřít.

Vydané poptávky

Služba

Tato volba vlastně zkopíruje všechny údaje s výjimkou firmy – tím umožní poptávku poslat jiné firmě.

Služba

Na základě vydané poptávky tato volba umožňuje rychle pořídit přijatou nabídku. Stačí pouze vybrat typ dokladu. Poté je vydaná poptávka převedena do stavu "Hotovo" a nelze z ní tvořit další doklady. Pokud byste přesto potřebovali poptávku použít např. k vytvoření vydané objednávky, stačí v záložce "Hlavní" opravit v poli "Stav" údaj "Hotovo" na "Nespecifikováno" a můžete dál s poptávkou pracovat.

Služba

Na základě vydané poptávky tato volba umožňuje rychle vytvořit objednávku. Stačí pouze vybrat typ dokladu. Poté je vydaná poptávka převedena do stavu "Hotovo" a nelze z ní tvořit další doklady. Pokud byste přesto potřebovali poptávku dále použít stačí v záložce "Hlavní" opravit v poli "Stav" údaj "Hotovo" na Nespecifikováno" a můžete dál s poptávkou pracovat.

Přijaté nabídky

Služba

Na základě přijaté nabídky tato volba umožňuje rychle vydat objednávku. Stačí pouze vybrat typ dokladu. Poté je přijatá nabídka převedena do stavu "Hotovo" a nelze z ní tvořit další doklady.

Pokud byste přesto potřebovali nabídku použít např. k opětovnému vytvoření vydané objednávky, stačí v záložce "Hlavní" opravit v poli "Stav" údaj "Hotovo" na "Nespecifikováno" a můžete dál s nabídkou pracovat.

Vydané objednávky

Služba

Vytiskne doklad, který je zvolen kurzorem. Po stisku tlačítka se zobrazí náhled dokladu pro představu, jak bude doklad vypadat po vytištění na tiskárně. Při zobrazení náhledu je možné změnit jazyk dokladu.

Pokud doklad je v pořádku, je možné jej vytisknout (tlačítko "Tiskárna" v levém horním rohu náhledu), exportovat tiskovou podobu do standardního formátu PDF (tlačítko "PDF/Acrobat") nebo doklad odeslat e-mailem (tlačítko "Dopis").

Služba

Při tvorbě dokladu nebo při jeho aktualizaci je někdy důležité získat informaci o tom, jaké máte s obchodním partnerem "finanční vztahy", abyste mohli zvolit vhodnou reakci či odpovídající postup při tvorbě dalších dokladů.

Program zobrazí kartu firmy se záložkou Souhrnné informace:

Záložka zobrazuje v prvním sloupci údaje o fakturaci a platební morálce: Celkem fakturováno, Nezaplaceno, Zaplaceno po datu splatnosti, Průměrná prodleva splacení ve dnech, Limit fakturace, Definovaná splatnost

V druhém sloupci budou všechny nehotové a nestornované "obchodní" doklady: Neuzavřené poptávky přijaté, Neuzavřené nabídky vydané, Nevyfakturované objednávky přijaté, Neuzavřené poptávky vydané, Neuzavřené nabídky přijaté, Nenaskladněné objednávky vydané

Zajímají-li vás další údaje o firmě, jsou k dispozici v ostatních záložkách.

Služba

Pomocí této funkce vytvoříte vydanou objednávku tak, aby byl naplněn minimální stav zásoby na skladě. Minimální stav zásoby lze nastavit na skladové kartě dané položky v záložce „Hlavní“ – „Zboží“ – „Skladové karty“.

Služba

Tato volba umožňuje rovnou z vydané objednávky přijmout fakturu, a to i v tom případě, že nebyla realizována celá objednávka. Po potvrzení této volby se zobrazí dialog, kde si budete moci přečíst, jaké zboží bylo objednáno, kolik ho bylo objednáno, kolik již bylo z této objednávky realizováno, kolik zbývá k realizaci a kolik ho máte na skladě.

Pokud necháte označeno "Zahrnout", můžete vyplnit dodané množství, tj. jaké množství vám bylo vyfakturováno. Podle druhu zboží můžete vybrat i šarži, expiraci, příp. výrobní číslo dodaného zboží.

Tlačítka Vybrat vše / Odebrat vše umožňují rychlejší označení, příp zrušení označení v poli "Zahrnout". Po potvrzení tlačítka "OK" jen vyberete typ faktury a ta se automaticky vytvoří. Zbývá jen doplnit případné další údaje a uložit.

Pokud je celá vydaná objednávka plně vyfakturována, je převedena do stavu "Hotovo" a nelze z ní tvořit další doklady. Je-li provedena jen dílčí fakturace, převede se objednávka do stavu "Částečně hotovo". Pokud byste tento údaj chtěli změnit, dojde v tomto dokladu k vynulování realizovaných změn, nikoli ke zrušení faktury, příp. dalších navazujících dokladů. Toto lze použít například v případě, že jste požadovali znovu stejnou dodávku.

Pokud v typu faktury máte označeno Automaticky generovat skladové doklady, automaticky se vytvoří k faktuře i příjemka.

Služba

Tato možnost vám umožní zkopírovat vydanou objednávku včetně položek pouze bez dodavatele, kterého můžete opět doplnit ručně nebo vybrat z adresáře.

Služba

Pomocí této funkce je možné vytvořit objednávku na základě uživatelského dotazu. Uživatelské dotazy je možné vytvořit v nabídce „Nástroje“ – „Uživatelské dotazy“.

Služba

Tato volba umožňuje rovnou z vydané objednávky vytvořit příjemku, a to i v tom případě, že nebyla realizována celá objednávka. Po potvrzení této volby se zobrazí dialog, který je shodný s dialogem v předcházejících případech.

V zobrazeném dialogu se zobrazí všechny položky vydané objednávky, které dosud nebyly realizovány, tj. na které dosud nebyla vystavena příjemka na sklad. U každé položky vidíte nejen kód zboží, název a měrnou jednotku z ceníku, ale vidíte, kolik bylo objednáno, kolik již realizováno, kolik zbývá k realizaci, kolik je na skladu.

Editovatelný je sloupeček "Realizovat", "Nákupní cena", "Šarže" a "Expirace". Pokud je objednáváno zboží, u kterého se evidují výrobní čísla, pak je můžete vyplnit po stisku tlačítka "Výrobní …" V ostatních případech je toto pole zašedlé – nepřístupné. Na konci každé řádky je možno zaškrnout možnost "Zahrnout". To znamená, že každý řádek, takto označený, bude realizován, tj. bude z něj vytvořena položka příjemky. Samozřejmě můžete toto pole ručně odznačit.

Pokud chcete změnit zaškrtnutí hromadně, slouží k tomu tlačítka v pravé spodní části

Vybrat vše a Odebrat vše.

Po potvrzení budete vyzváni k výběru skladu ze seznamu skladu, na který chcete zboží přijmout.

Po jeho výběru a potvrzení se automaticky vygeneruje příjemka. Do pole "Upřesnění typu pohybu" se vyplní "Příjem po objednávce". Pole "Stav dokladu" zůstane prázdný. K vyplnění hodnotou "Vyfakturován" dojde v případě, že došla přijatá faktura, kterou pořídíte pomocí tlačítka služby v modulu "Zboží" z této vytvořené příjemky.

Modul „Peníze“

Pokladna

Služba

Pomocí této volby můžete vytvořit/zrušit vazbu mezi uhrazujícím a uhrazovaným dokladem. Nejdřív se zobrazí dialog "Výběr pohledávky/závazku ke spárování úhradou", kde si vyberete příslušný doklad určený ke spárování s vybranou platbou. Služba nabízí totožnou funkci jako tlačítko Spárovat / Odpárovat na jednotlivých dokladech.

Služba

Pomocí této volby můžete vytvořit vazbu mezi uhrazujícím a uhrazovaným dokladem ručně. Po kliknutí na tlačítko se otevře tabulka, ve které vyberete, jaký doklad chcete s pokladním dokladem spojit. Pokud vám po spojení platby vznikne rozdíl, máte možnost zaúčtovat rozdíl a přeplatek.

Služba

Tato volba umožňuje automatické párování platby s přijatou/vydanou fakturou. Na obrazovce proběhne informace o párování a do sloupečku "Jak uhrazeno" se vypíše informace pro uživatele, např. automaticky dle var.sym., tj. v případě, že proběhlo párování na základě shodné částky a shodného variabilního symbolu.

Služba

Tato volba umožňuje z platby za zálohovou fakturu vytvořit zálohový daňový doklad.

Služba

Pokud je zálohová faktura plně uhrazena, udělá se rovnou konečná faktura, ve které se zálohová faktura už i odečte. Pokud zálohová faktura obsahuje položky z ceníku – může obsahovat i položky s výrobním číslem, vytvoří se současně i výdejka a nabídne k vybrání případné výrobní číslo.

Podmínkou pro tento způsob vytvoření faktury je, že zálohová faktura musí být uhrazena, nesmí být bezpoložková, nesmí mít na sebe navázaný skladový doklad a nesmí být již odpočtená. V položkách takto vytvořené konečné faktury nelze měnit částku. Fakturovaná částka tedy musí být ve stejné výši jako uhrazená záloha.

Služba

Tato volba umožňuje vytvořit přeplatek, kdy se nespárovaná část platby přesune do ostatních pohledávek nebo závazků. Po kliknutí na tlačítko Vytvořit přeplatek se zobrazí okno pro volbu typu dokladu (pokud nemáte nastavené v automatických operacích v Nastavení firmy). Po výběru a potvrzení dokladu se zobrazí informace, že doklad pro přeplatek byl vytvořen.

Služba

Pomocí této funkce můžete vytvořit kartu majetku. Po stisknutí tlačítka se zobrazí formulář „Majetek – Nový záznam“, kam doplníte chybějící informace. Bude přiděleno nové inventární číslo, vyplněna částka "Cena při pořízení", číslo dokladu a datum pořízení. Potvrdíte tlačítkem Uložit a zavřít.

Banka

Služba

Pomocí této volby můžete vytvořit/zrušit vazbu mezi uhrazujícím a uhrazovaným dokladem. Nejdřív se zobrazí dialog "Výběr pohledávky/závazku ke spárování úhradou", kde si vyberete příslušný doklad určený ke spárování s vybranou platbou. Služba nabízí totožnou funkci jako tlačítko Spárovat / Odpárovat na jednotlivých dokladech.

Služba

Pomocí této volby můžete vytvořit vazbu mezi úhradou a uhrazovanými doklady ručně. Například pokud vám váš odběratel zaplatí několik faktur najednou, je možné tyto faktury napárovat na jeden bankovní pohyb. Po kliknutí na tlačítko se otevře tabulka, ve které vyberete, jaký doklad chcete s pokladním dokladem spojit. Pokud vám po spojení platby vznikne rozdíl, máte možnost zaúčtovat rozdíl a přeplatek.

Služba

Tato volba umožňuje automatické párování platby s přijatou/vydanou fakturou. Na obrazovce proběhne informace o párování a do sloupečku "Jak uhrazeno" se vypíše informace pro uživatele, např. automaticky dle var.sym., tj. v případě, že proběhlo párování na základě shodné částky a shodného variabilního symbolu.

Služba

Tato volba umožňuje z platby za zálohovou fakturu vytvořit zálohový daňový doklad.

Služba

Pokud je zálohová faktura plně uhrazena, udělá se rovnou konečná faktura, ve které se zálohová faktura už i odečte. Pokud zálohová faktura obsahuje položky z ceníku – může obsahovat i položky s výrobním číslem, vytvoří se současně i výdejka a nabídne k vybrání případné výrobní číslo.

Podmínkou pro tento způsob vytvoření faktury je, že zálohová faktura musí být uhrazena, nesmí být bezpoložková, nesmí mít na sebe navázaný skladový doklad a nesmí být již odpočtená. V položkách takto vytvořené konečné faktury nelze měnit částku. Fakturovaná částka tedy musí být ve stejné výši jako uhrazená záloha.

Služba

Tato volba umožňuje vytvořit přeplatek, kdy se nespárovaná část platby přesune do ostatních pohledávek nebo závazků. Po kliknutí na tlačítko Vytvořit přeplatek se zobrazí okno pro volbu typu dokladu (pokud nemáte nastavené v automatických operacích v Nastavení firmy). Po výběru a potvrzení dokladu se zobrazí informace, že doklad pro přeplatek byl vytvořen.

Služba

Pro využívání této funkce je třeba mít nastaven svůj bankovní účet v seznamu bankovních účtů. V záložce „Elektronická banka“ zvolíte formát podle vaší banky. Po zvolení formátu se vám automaticky nastaví přípona souboru, kterou daná banka podporuje, a vyberete adresář, odkud se budou z vašeho počítače načítat výpisy a kam se budou ukládat příkazy.

Služba

Tato funkce vám umožní stahovat online výpisy, pokud využíváte Fio banku. Podrobnější popis nastavení nezbytného pro úspěšné používání této funkce naleznete v nápovědě v kapitole "Banka" – "Automatické načítání výpisů Fio banky".

Modul "Účetnictví"

Ostatní pohledávky

Služba

Vytiskne doklad, který je zvolen kurzorem. Po stisku tlačítka se zobrazí náhled dokladu pro představu, jak bude doklad vypadat po vytištění na tiskárně. Při zobrazení náhledu je možné změnit jazyk dokladu. Pokud doklad je v pořádku, je možné jej vytisknout (tlačítko "Tiskárna" v levém horním rohu náhledu), exportovat tiskovou podobu do standardního formátu PDF (tlačítko "PDF/Acrobat") nebo doklad odeslat e-mailem (tlačítko "Dopis").

Služba

Při tvorbě dokladu nebo při jeho aktualizaci je někdy důležité získat informaci o tom, jaké máte s obchodním partnerem "finanční vztahy", abyste mohli zvolit vhodnou reakci či odpovídající postup při tvorbě dalších dokladů.

Program zobrazí kartu firmy se záložkou Souhrnné informace:

Záložka zobrazuje v prvním sloupci údaje o fakturaci a platební morálce: Celkem fakturováno, Nezaplaceno, Zaplaceno po datu splatnosti, Průměrná prodleva splacení ve dnech, Limit fakturace, Definovaná splatnost

V druhém sloupci budou všechny nehotové a nestornované "obchodní" doklady: Neuzavřené poptávky přijaté, Neuzavřené nabídky vydané, Nevyfakturované objednávky přijaté, Neuzavřené poptávky vydané, Neuzavřené nabídky přijaté, Nenaskladněné objednávky vydané

Zajímají-li vás další údaje o firmě, jsou k dispozici v ostatních záložkách.

Služba

Po stisku tlačítka program vygeneruje pokladní doklad (příjem do pokladny), který fakturu uhrazuje. Tento doklad si převezme částku z faktury. Protiúčet je převzat z primárního účtu uhrazované faktury. Pokladní doklad nebude mít DPH. Faktura se dostane do stavu Uhrazena a vznikne vazba mezi fakturou a pokladním dokladem.

Podrobný popis párování je v kapitole "Popis párování společný pro banku, pokladnu a interní doklady".

Program vyplní u pokladního dokladu následující hodnoty

 • Pokladna - Vybere si ze seznamu pokladen, do které je vytvořen uhrazující doklad.

 • Interní číslo - Jestliže u pokladny není definována dokladová řada, budete vyzváni k jejímu zadání.

 • Číslo došlé - Variabilní symbol uhrazované faktury

 • Variabilní symbol - Variabilní symbol uhrazované faktury

 • Datum vystavení - Datum je převzat z data vystavení faktury

 • Popis - Jméno firmy na faktuře

 • Středisko - Jestliže je u typu dokladu pokladny zadáno, program upřednostní tento údaj. V opačném případě převezme středisko z faktury.

 • Zakázka- Je převzata z faktury.

Pro vydané faktury.

 • Účet MD - Účet pokladny

 • Účet DAL - Účet MD z vydané faktury.

Pro vydané faktury.

 • Účet MD - Účet DAL z přijaté faktury.

 • Účet DAL - Účet pokladny

 • Členění DPH - Nespadá do DPH

 • Datum účtování - Datum je převzato z faktury

Služba

Pomocí této funkce otevřete průvodce, ve kterém zvolíte datum, pro které chcete stav úhrad vypočítat. Zvolíte výpočet a zobrazení. V případě, že chcete stav úhrad zobrazit v novém okně, zaškrtnete příznak „Otevřít v novém okně“.

Po stisknutí tlačítka Dokončit se vám zobrazí seznam stavu úhrad k vámi zvolenému datu.

Služba

Pomocí této funkce lze vydanou fakturu uhradit přeplatky, které evidujete v bance. Po stisknutí tlačítka vám program nabídne přijaté platby, které doposud nebyly spárovány s dokladem.

Ostatní závazky

Služba

Vytiskne doklad, který je zvolen kurzorem. Po stisku tlačítka se zobrazí náhled dokladu pro představu, jak bude doklad vypadat po vytištění na tiskárně. Při zobrazení náhledu je možné změnit jazyk dokladu. Pokud doklad je v pořádku, je možné jej vytisknout (tlačítko "Tiskárna" v levém horním rohu náhledu), exportovat tiskovou podobu do standardního formátu PDF (tlačítko "PDF/Acrobat") nebo doklad odeslat e-mailem (tlačítko "Dopis").

Služba

Při tvorbě dokladu nebo při jeho aktualizaci je někdy důležité získat informaci o tom, jaké máte s obchodním partnerem "finanční vztahy", abyste mohli zvolit vhodnou reakci či odpovídající postup při tvorbě dalších dokladů.

Program zobrazí kartu firmy se záložkou Souhrnné informace:

Záložka zobrazuje v prvním sloupci údaje o fakturaci a platební morálce: Celkem fakturováno, Nezaplaceno, Zaplaceno po datu splatnosti, Průměrná prodleva splacení ve dnech, Limit fakturace, Definovaná splatnost

V druhém sloupci budou všechny nehotové a nestornované "obchodní" doklady: Neuzavřené poptávky přijaté, Neuzavřené nabídky vydané, Nevyfakturované objednávky přijaté, Neuzavřené poptávky vydané, Neuzavřené nabídky přijaté, Nenaskladněné objednávky vydané

Zajímají-li vás další údaje o firmě, jsou k dispozici v ostatních záložkách.

Služba

Tuto volbu použijete, pokud ve volbě "Firma" -> "Nastavení" -> záložka "Moduly" -> záložka "Nákup" máte označeno Vyžadovat podpis před vystavením příkazu k úhradě. Pokud pomocí této volby osoba k tomu určená označí závazek, pak se doklad v tabulkovém přehledu označí ve sloupci "Podpis příkazu" a následně lze vystavit příkaz k jeho úhradě.

Služba

Pomocí této funkce otevřete průvodce, ve kterém zvolíte datum, pro které chcete stav úhrad vypočítat. Zvolíte výpočet a zobrazení. V případě, že chcete stav úhrad zobrazit v novém okně, zaškrtnete příznak „Otevřít v novém okně“.

Po stisknutí tlačítka Dokončit se vám zobrazí seznam stavu úhrad k vámi zvolenému datu.

Služba

Pomocí této funkce lze vydanou fakturu uhradit přeplatky, které evidujete v bance. Po stisknutí tlačítka vám program nabídne přijaté platby, které doposud nebyly spárovány s dokladem.

Služba

Tato volba umožňuje rychlým způsobem vytvořit výdajový pokladní doklad, který bude okamžitě spárován s vybraným závazkem.

Služba

Tato volba umožňuje načtení závazků z externího modulu mezd, tj. nikoli mezd, které jsou součástí FlexiBee.

Související

Našli jste odpověď?