Zde najdete popsány jednotlivé tiskové výstupy z hlediska zpracování mezd. Tiskové výstupy najdete v menu Zaměstnanci - Tiskové výstupy.

Pro OSSZ

Přehled o výši pojistného

Oznámení o nástupu do zaměstnání

ELDP

Příloha k žádosti o nemocenské

Hlášení zaměstnavatele o ukončení pracovní neschopnosti

Pro zdravotní pojišťovny

Přehled o platbě pojistného

Hromadné oznámení zaměstnavatele

Pro finanční úřad

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Výpočet daně a daňového zvýhodnění

Podklady pro vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti

Mzdové výstupy

Mzdové listy

Rekapitulace mzdových složek

Pracovněprávní průměry

Přehled čerpání dovolené

Přehled pracovních poměrů

Ostatní

Potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list)

Výpočet průměrného čistého výdělku

Zákonné pojištění odpovědnosti

Přepočtený počet zaměstnanců

Našli jste odpověď?