Export a tlač

Sekcia zaoberajúca sa tlačou správ a exportom z aplikácie

Lenka Haringerová avatar Petr Pech avatar
13 articles in this collection
Written by Lenka Haringerová and Petr Pech

Spotrebná daň

Môže byť spotrebná daň zaznamenaná v položke cenníka?
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Položky "Vydané" a "Zaúčtované"

Položky "Vydané" a "Zaúčtované" na tlačových zostavách
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Netlačí sa rekapitulácia DPH na vystavenej faktúre

Nezobrazuje sa rekapitulácia DPH na tlačovej zostave vystavenej faktúry
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Chybné sumy v úhrade v mene

Tlačová zostava zobrazuje nezmyselné sumy v celkovej úhrade v mene
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Tlačiareň termálnych štítkov a čiarových kódov

Aká je vhodná tlačiareň termálnych štítkov a aké je nastavenie v systéme Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

QR kód a jeho polia

Ktoré polia sa načítavajú do QR kódu faktúry
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Je možné na tlačovú zostavu vytlačiť meno alebo priezvisko používateľa, ktorý dokument tlačí

Ako na tlačovej zostave zobraziť meno a priezvisko používateľa, ktorý tlačí
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Dve predvolené zostavy pre tlač

Ako dostať názov požadovanej zostavy do predmetu, ak mám v type dokumentu nastavené dve predvolené zostavy pre tlač
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Elektronický podpis

Môže Flexi generovať faktúry PDF s elektronickým podpisom
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Tlačové zostavy PDF pre zdravotné poisťovne

Ako upraviť tlačové zostavy pre zdravotné poisťovne
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Náhľad a tlač z Flexi sa zobrazuje nesprávne naformátovaný

Pri tlači z Flexi sa správa nezobrazuje správne - kurzívou, tučným písmom
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ako previesť faktúru do slovenčiny

Ako previesť vystavenú faktúru do slovenčiny tak, aby bol preložený aj Typ faktúry
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Názvy PDF dokumentov

Zmena generovania názvov PDF dokumentov
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago