Export a tlač

Sekcia zaoberajúca sa tlačou správ a exportom z aplikácie

Lenka Haringerová avatar Petr Pech avatar
14 articles in this collection
Written by Lenka Haringerová and Petr Pech

Spotrebná daň

Môže byť spotrebná daň zaznamenaná v položke cenníka?
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated this week

Položky "Vydané" a "Zaúčtované"

Položky "Vydané" a "Zaúčtované" na tlačových zostavách
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated this week

Netlačí sa rekapitulácia DPH na vystavenej faktúre

Nezobrazuje sa rekapitulácia DPH na tlačovej zostave vystavenej faktúry
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated this week

Chybné sumy v úhrade v mene

Tlačová zostava zobrazuje nezmyselné sumy v celkovej úhrade v mene
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated this week

Tlačiareň termálnych štítkov a čiarových kódov

Aká je vhodná tlačiareň termálnych štítkov a aké je nastavenie v systéme Flexi
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated this week

QR kód a jeho polia

Ktoré polia sa načítavajú do QR kódu faktúry
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated this week

Je možné na tlačovú zostavu vytlačiť meno alebo priezvisko používateľa, ktorý dokument tlačí

Ako na tlačovej zostave zobraziť meno a priezvisko používateľa, ktorý tlačí
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated this week

Dve predvolené zostavy pre tlač

Ako dostať názov požadovanej zostavy do predmetu, ak mám v type dokumentu nastavené dve predvolené zostavy pre tlač
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated this week

Elektronický podpis

Môže Flexi generovať faktúry PDF s elektronickým podpisom
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated this week

Tlačové zostavy PDF pre zdravotné poisťovne

Ako upraviť tlačové zostavy pre zdravotné poisťovne
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated this week

Náhľad a tlač z Flexi sa zobrazuje nesprávne naformátovaný

Pri tlači z Flexi sa správa nezobrazuje správne - kurzívou, tučným písmom
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated this week

Ako previesť faktúru do slovenčiny

Ako previesť vystavenú faktúru do slovenčiny tak, aby bol preložený aj Typ faktúry
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated this week

Export do EDI

Export do EDI je stále šedý
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated this week

Názvy PDF dokumentov

Zmena generovania názvov PDF dokumentov
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated this week