Jedná se o seznam všech vytvořených skladových dokladů. Lze z nich automaticky vytvářet prodejní doklady (faktury a pokladní doklady) a rozúčtovávat vedlejší náklady na pořízení skladových zásob.

Seznam můžete spustit v modulu "Zboží" pod volbou Příjemky/výdejky.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Pod horní lištou je ještě filtrační lišta, kde můžete udělat užší výběr:

 • dle účetního období

 • dle doby vystavení dokladu

 • dle skladu

 • dle typu pohybu (příjem, výdej), vč.dalšího upřesnění ("holý" příjem/výdej, příjem/výdej po faktuře, po objednávce, pro fakturaci, pro převodku, výrobku)

 • dle stavu dokladu (vyfakturován, vyfakturován hromadně, vygenerován z faktury, uhrazen pokladnou, vygenerován z pokladny, převodka, výroba)

 • dle uživatele.

Služby

Funkce

Pomocí této funkce můžete nejdříve vytvořit skladové doklady – příjemky/výdejky a poté z nich automaticky můžete vytvořit přijatou/vydanou fakturu.

Nejdřív jste vyzváni k výběru typu dokladu. Poté se zobrazí formulář vybrané faktury, položky skladových dokladů budou přeneseny do položek faktury, bude přenesena i firma. Vy údaje můžete zkontrolovat, doplnit a uložit.

Funkce

Pokud potřebujete nejdříve vytvořit skladové doklady – příjemky/výdejky, nechcete vystavit fakturu, ale úhrada bude hotově. Nejdřív jste vyzváni k výběru typu dokladu.

Poté se zobrazí formulář příslušného pokladního dokladu, položky skladových dokladů budou přeneseny do položek faktury, bude přenesena i firma. Vy údaje můžete zkontrolovat, doplnit a uložit.

Funkce

Tato volba umožňuje jednoduchým způsobem vytvořit převodku mezi vašimi sklady. Jako první krok vytvoříte klasickým způsobem výdejku. Pak potvrzení této nabídky budete vyzváni k výběru typu dokladu.

Tím si vlastně určíte sklad, na který budete chtít zboží převést. Poté se zobrazí formulář příjemky, položky z výdejky budou přeneseny. Vy údaje můžete zkontrolovat, doplnit a uložit.

Funkce

Tato volba souvisí s nastavením firmy v záložce "Moduly" -> "Zboží", kde máte možnost si označit Umožnit generování požadavků na výdej. Pokud máte vyfakturované a nenaskladněné zboží, pomocí této volby výdejku s nulovým množstvím vykryjete – zboží se vyskladní a stav dokladu (výdejky) se změní na "Vygenerován z faktury".

V položkách skladového dokladu se ve sloupečku "Množství/Výdej MJ" vyplní skutečně vyskladněné množství. Hodnota polí "Požadavek MJ" a "Množství/Výdej MJ" bude shodná.

Filtrační rolety

Pomocí filtračních rolet můžete jednoduše a rychle provádět filtraci zobrazených dokladů. Filtraci si nastavte podle svých aktuálních potřeb; naposledy využitá filtrace se aplikuje i při dalším otevření seznamu.

Filtrovat je možné podle parametrů

Kalendářní rok (vystavení dokladu)

Nabízeny jsou roky sestupně od příštího kalendářního roku (dle data počítače) do roku 1990.

Datum (vystavení dokladu)

Jen pro aktuální účetní období: Posledních 7 dní, posledních 35 dní, aktuální den, aktuální týden, aktuální měsíc

Vždy: 12x kalendářní měsíc, 4x čtvrtletí (v roce zvoleného účetního období či v roce zvoleném ve filtru)

Sklad

Nabízí se jednotlivé založené sklady.

Typ dokladu

Nabízí se jednotlivé založené typy dokladů.

Typ pohybu

Příjem, Výdej"Holý" příjem, Příjem po faktuře, Příjem po objednávce, Příjem pro fakturaci, Příjem pro převodku, Příjem výrobku, Příjem (dobropis, vratka)"Holý" výdej, Výdej po faktuře, Výdej po objednávce, Výdej pro fakturaci (ceny z ceníku), Výdej pro fakturaci (ceny ručně), Výdej pro převodku, Výdej výrobku, Výdej (dobropis, vratka)

Stav dokladu

Stav dokladu nevyplněn, Vyfakturován, Vyfakturován hromadně, Vygenerován z faktury, Uhrazen pokladnou, Vygenerován z pokladny, Převodka, Výroba

Uživatel

Vyfiltrujete doklady, které byly vytvořeny konkrétním uživatelem.

Filtrační rolety na první místě nabízejí položku neomezující zobrazení podle parametru. V každé roletě je možné zvolit právě jednu položku; pro pokročilé nastavení použijte funkci globální filtrace.

Karta „Příjemky/Výdejka“

Potvrzením tlačítka Nový otevřete formulář pro nový doklad.
Pokud použijete pouze pravou část dvojtlačítka s rozbalovacím seznamem, už budete mít přednastaven "Typ dokladu".

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Z důvodu lepší orientace je rozdělen do pěti částí. Hlavička má 4 části, pátá část jsou položky.

 • hlavička "Panel vlevo nahoře"

 • hlavička "Panel vpravo nahoře"

 • hlavička "Panel vlevo dole"

 • hlavička "Panel vpravo dole"

 • položky dokladu

 • Automatické generaci skladových dokladů je věnována poslední samostatná kapitola.

Panel vlevo nahoře

Je to levá horní část "Hlavičky". Zde jsou údaje, které se týkají převážně vlastního dokladu. Z důvodu lepší orientace jsou rozděleny do několika dalších záložek.

Záložka „Hlavní“

Tuto záložku obsahují všechny doklady. Obsahuje hlavní údaje, které je nutno ve většině případů vyplňovat.

Typ dokladu

Určuje základní vlastnosti dokladu a rozděluje doklady do skupin; nabízejí se hodnoty evidované v menu Zboží – Typy skladových dokladů: Převodový pohyb – mezi jednotlivými sklady (zboží, služby),Standardní skladový pohyb – v rámci jednoho skladu (zboží, služby),Výroba

Typ pohybu

Pomocí rozbalovacího seznamu vyberete, zda se jedná o

 • Příjem – zboží do skladu,

 • Výdej – zboží ze skladu.

Pokud jste pro otevření formuláře použili druhou polovinu dvojtlačítka rozbalovacího seznamu, měli jste možnost si rovnou vybrat, zda chcete pořídit novou příjemku, novou výdejku nebo novou převodku. Podle potvrzeného výběru pak bude již toto pole nastaveno. Je však ještě možnost vybrat jinou volbu.

Upřesnění typu pohybu

Pro Typ pohybu "Příjem" se nabízejí tyto možnosti:

 • "Holý" příjem – takový doklad nebude mít vazby na jiné doklady, jedná se např. o příjemku při zadávání počátečních stavů, příjemku z vyrovnání inventurních rozdílů,

 • Příjem pro fakturaci – týká se příjmu na sklad, který předchází faktuře,

 • Příjem výrobku – slouží k odlišení příjemky zboží od příjemky výrobku; pokud využíváte kusovník, vytvoří se na základě příjemky výrobku výdejka jednotlivých dílů výrobku,

 • Příjem (dobropis, vratka),

 • Výdej (dobropis, vratka).

Pro Typ pohybu "Výdej" se nabízejí tyto možnosti:

 • "Holý" výdej

 • Výdej pro fakturaci (ceny z ceníku) – jedná se o výdej ze skladu, který je následně fakturován; při fakturaci je použita prodejní cena stanovená v ceníku,

 • Výdej pro fakturaci (ceny ručně) – pokud chcete při fakturaci použít jinou cenu, než která je stanovena v ceníku (nebo nemáte cenu v ceníku určenou), pak musíte tento pohyb vybrat; v tomto případě se při pořizování skladové položky zobrazí pole Prodejní cena k jeho vyplnění; při uložení proběhne kontrola výše prodejní ceny (pokud ji stanovíte nižší, než je cena nákupní, budete upozorněni),

 • Výdej pro převodku – jedná se o výdej pro převod na jiný sklad.

Pokud se příjemky/výdejky vytvoří automaticky, nabývá toto pole dalších hodnot tak, abyste způsob vzniku dokladu z textu snadno rozpoznali.

Sklad

Určuje základní nastavení dokladu (dokladovou řadu, účet skladu, příp. i číslo protiúčtu, středisko, činnost, měnu); z rolovacího seznamu vyberte daný sklad – nabídnou se sklady evidované v menu Zboží – Seznam skladů.

Interní číslo

Hodnota je automaticky vyplněna po výběru dokladové řady, resp. v závislosti na položce Typ pohybu a Sklad. Pokud nemáte u daného skladu řadu pro příjem/výdej nastavenu, bude vám v průběhu vyplňování dokladu příslušný seznam dokladových řad nabídnut k výběru.

Variabilní symbol

Až desetimístný číselný identifikátor plateb.

Popis

Automaticky se vyplní dle hodnot v polích Typ pohybu a Předpis zaúčtování, hodnotu lze přepsat.

Datum vystavení

Pokud se zvolené účetní období shoduje s aktuálním kalendářním rokem, je při otevření prvního dokladu v sérii (tj. po spuštění této volby) datum nastaven na aktuální datum dle data počítače (lze jej přepsat).Poznámka: v případě, že potřebujete účtovat do minulého účetního období, je datum při otevření prvního dokladu v sérii nastaven na poslední den zvoleného účetního období; u dalších dokladů v sérii je datum přebírán z předchozího dokladu.

Upřesnění typu pohybu

Tento údaj není povinný. Můžete vybírat z následujících možností:

 • "Holý" příjem/výdej – tímto pohybem si můžete označit, že doklad nebude mít vazby na jiné doklady. Může to být příjemka při zadávání počátečních stavů, příjemka/výdejka z vyrovnání inventurních rozdílů apod.,

 • Příjem pro fakturaci – tímto pohybem si můžete označit, že se jedná o příjem na sklad, který předchází faktuře,

 • Výdej pro fakturaci (ceny z ceníku) – tímto pohybem si můžete označit, že se jedná o výdej ze skladu, který bude následně vyfakturován. Při fakturaci bude použita prodejní cena, kterou jste si stanovili v ceníku,

 • Výdej pro fakturaci (ceny ručně) – pokud chcete při fakturaci použít jinou cenu, než kterou jste si stanovili v ceníku (nebo nemáte cenu v ceníku stanovenou), pak musíte tento pohyb vybrat. V tom případě se při pořizování skladové položky zobrazí pole "Prodejní cena" k jeho vyplnění. Při uložení proběhne kontrola výše prodejní ceny – pokud ji stanovíte nižší, než je cena nákupní, budete na to upozorněni,

 • Výdej pro převodku – tímto pohybem si můžete označit, že se jedná o výdej pro převod na jiný sklad,

 • Příjem výrobku – tímto můžete odlišit příjemku zboží od příjemky výrobku. Na základě příjemky výrobku, pokud využíváte kusovník, se vytvoří výdejka jednotlivých dílů výrobku,

Pokud se příjemky/výdejky vytvoří automaticky, nabývá toto pole dalších hodnot tak, abyste způsob vzniku dokladu z textu snadno rozpoznali.

Stav dokladu

Hodnota se nastavuje automaticky; pole může nabývat těchto hodnot:

 • vyfakturován,

 • vyfakturován hromadně,

 • vygenerován z faktury,

 • vygenerován z faktury – neúplný – pokud je nastaveno umožnit generování požadavků na výdej,

 • uhrazen pokladnou,

 • vygenerován z pokladny,

 • nefakturovatelné – pokud je nastaveno fakturovat souhrnně,

 • převodka,

 • výroba.

Poznámka: pokud je toto pole prázdné, doklad ještě čeká na další zpracování, příp. že se jedná o Typ pohybu Holý příjem/výdej.

Popis

Zde můžete uvést text pro lepší orientaci v tabulce dokladů. Pole není povinné. Pokud máte popis pro doklad vyplněn v seznamu skladů v záložce "Texty na doklad", pak se tento popis sem přenese.

Záložka „Doplněk“

Hodnoty v této záložce není nutno vyplňovat. Obsahuje pouze doplňující údaje.

Číslo objednávky

Nepovinné pole. Tiskne se na dodací list.

Dodací list

Nepovinné pole. Doklad o předání a převzetí zboží. Hodnota se tiskne na skladový doklad (příjemku/výdejku).

Forma dopravy

Nepovinné pole. Nabízejí se hodnoty evidované v menu Nástroje – Číselníky – Formy dopravy, např. Česká pošta, PPL, Osobně. Pomocí klávesy F2 můžete otevřít výběrový seznam pro pokročilejší výběr, úpravu či přidání formy dopravy.

Doprava a vyskladnění.

Nepovinné pole.

Je určené pro doplňující text týkající se způsobu dopravy; uvedená hodnota se tiskne na dodací list.Text můžete napsat ručně nebo pomocí rozbalovacího seznamu zvolit z předdefinovaných textů. Pomocí tlačítka s třemi tečkami za polem je možné otevřít víceřádkové editační pole pro větší přehlednost. Při ručním zadávání lze použít tzv. našeptávač – postupným vyplněním počátečních písmen se zužuje nabídka ze stávajících textů. Při úpravách textu se nad polem zobrazí tlačítka "+" a lupa.

Pokud právě zadaný text není mezi předdefinovanými texty, je možné jej stiskem tlačítka "+" přidat. Po stisku tlačítka lupy se otevře číselník předdefinovaných textů, ve kterém je možné zvolit jiný ze stávajících textů, popř. texty přidávat, upravovat a mazat.

ID výdejního místa

Při expedici na určité výdejní místo (ČP Balík na poštu, ČP Balíkovna, Zásilkovna, PPL Parcelshop, DPD Parcelshop, GLS Parcelshop, Uloženka, WeDo PickupPoint, WeDo Box) je zapotřebí jeho ID. Toto ID lze uvést do pole "ID výdejního místa". Pokud z objednávky bude generována výdejka nebo faktura, bude přeneseno.

Záložka „Poznámka“

Poznámka

Pole pro libovolnou informaci, která se na doklad netiskne; pokud se poznámky v dokladu opakují, můžete opět využít dvojtlačítko k uložení textu do seznamu předdefinovaných textů.

Záložka "Úvod"

Úvodní text

Tiskne se na faktuře.

Záložka „Závěr“

Závěrečný text

Nepovinné pole. Bez omezení počtu znaků.

Text, který bude v tištěné podobě uveden za položkami dokladu a před rekapitulací DPH. Ovládání je popsáno u pole Úvodní text.

Záložka „Přílohy“

Údaje z této záložky se netisknou na doklad. Slouží pro vaši potřebu, pokud si potřebujete někam uložit libovolné přílohy (dokumentaci, záruční list, prohlášení o shodě apod.)

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, význam některých z nich je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Pomocí tlačítka můžete přidat novou přílohu. Při přidávání máte na výběr z těchto možností:

 • Soubor – soubor z vašeho lokálního počítače je načten do databáze,

 • Odkaz na internet – aplikace eviduje odkaz (URL), data odkazovaného zdroje nejsou do aplikace načtena,

 • Odkaz na soubor – aplikace eviduje odkaz na soubor na disku lokálního počítače, data souboru nejsou do aplikace načtena (odkazovaný soubor nepřejmenovávejte, nepřesouvejte a nemažte).

U vložené přílohy se nachází ikona , která vám umožní přílohu si kdykoliv prohlédnout. Pomocí ikony si můžete přílohu uložit na jiné místo. Tlačítko slouží k nasnímání daného dokumentu, druhá volba umožňuje zvolit skener a parametry snímání.

Panel vpravo nahoře

je pravá horní část "Hlavičky". Zde uvedené údaje se týkají obchodního partnera.

Záložka „Dodavatel/odběratel“

Zde jsou uvedeny základní informace o obchodním partnerovi.

Firma

Obchodního partnera můžete zvolit z Adresáře (následující pole budou vyplněna automaticky), nebo můžete údaje partnera vyplnit ručně (pak ponecháte toto pole prázdné).

Můžete zadat zkratku či název firmy (popř. napsat jen část zkratky nebo názvu) a z nabízených záznamů zvolit požadovanou firmu. Můžete též otevřít seznam firem (pomocí ikonky napravo či klávesou F2) a hledat firmu s pomocí filtrů, firmu obchodního partnera před zvolením upravit či přidat zcela nový záznam; pro vybrání firmy ze seznamu stačí dvojklik na její záznam.

Nabízeny jsou jen firmy evidované v Adresáři obchodních partnerů, které mají v poli Typ vztahu zvolenou hodnotu Odběratel, Dodavatel nebo Odběr./Dodav.

Název

Uveďte přesný název firmy. Pole se automaticky vyplní při výběru firmy z adresáře, v opačném případě jej vyplňte ručně.Poznámka: Pokud po vyplnění jména firmy kliknete na modře podtržený popisek pole Název, otevře se vám ve webovém prohlížeči stránka výsledků hledání v ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) s údaji z obchodního, příp. živnostenského rejstříku, ze seznamu plátců DPH apod.

Ulice

Vyplňte ulici sídla firmy včetně čísla popisného, nebo čísla orientačního či kombinace obou.Poznámka: Pokud po vyplnění pole polí Město a Ulice kliknete na modře podtržený popisek pole Ulice, otevře se vám ve webovém prohlížeči portál Mapy.cz s mapou sídla firmy.

Město

Vyplňte název města či obce, ve kterém má firma sídlo.Při uvádění názvu města můžete využít tzv. našeptávač: do pole začněte psát název města, obce či části obce a aplikace vám dle začátečních písmen poradí název celý města i s jeho případnou částí, zároveň doplní odpovídající hodnotu do pole PSČ.

PSČ

Zadejte PSČ sídla firmy (pro zahraniční firmy místní obdobu PSČ).Při vyplnění platného PSČ se automaticky vyplní hodnota v poli Město. Při vyplňování PSČ může opět využít tzv. našeptávač: do pole začněte psát první číslice PSČ nebo začátek názvu města a aplikace vám nabídne možná města, obce či jejich části.

Stát

Zvolte z rolovacího seznamu stát, ve kterém firma sídlí. Pokud jste vybrali město či PSČ z našeptávače, vyplnila se Česká republika či Slovensko automaticky. Pro zrychlení hledání můžete napsat první písmena z názvu státu, aplikace vás přesune na první odpovídající stát.

IČO

Pole se automaticky vyplní, pokud jste vybrali firmu z adresáře, v opačném případě jej lze vyplnit ručně; poznámka: pokud po vyplnění tohoto pole kliknete na název pole IČO, spustí se v internetovém prohlížeči ARES (přehled vybraných ekonomických subjektů) s údaji z obchodního, příp. živnostenského rejstříku, ze seznamu plátců DPH apod.

DIČ

Pole se automaticky vyplní, pokud jste vybrali firmu z adresáře, v opačném případě jej lze vyplnit ručně; poznámka: pokud po vyplnění tohoto pole kliknete na název pole DIČ, spustí se v internetovém prohlížeči ARES (přehled vybraných ekonomických subjektů), kde si můžete zkontrolovat údaje přímo ze seznamu plátců DPH.

EAN

Mezinárodní unikátní číslo firmy přidělené příslušným úřadem potřebné z hlediska elektronické komunikace EDI, nebo pokud požadujete na faktuře tisknout tento kód pro možnost používání čtečky.

Záložka "Poštovní adresa"

Umožňuje určit adresu určenou pro poštovní styk. Vyplňovat tuto záložku má význam pouze v případě firmy s provozovnou na jiném místě, než je sídlo uvedené ve veřejném rejstříku. Poštovní adresu je možné vyplnit ke každé firmě v Adresáři, při zvolení firmy bude automaticky na doklad doplněna. Uvedená poštovní adresa bude tištěna na dokladech tak, aby po jejich složení byla viditelná ve standardní obálce s okénkem.

Poštovní adresa je shodná se sídlem

Při zaškrtnutém políčku jsou následující pole nedostupná a používá se adresa sídla uvedená na záložce Dodavatel/Odběratel. Při jejím odškrtnutí se zbylá pole záložky zpřístupní.

Ulice

Město

PSČ

Stát

Firma

Záložka „Určení“

Údaje na této záložce se tisknou na dodacích listech a přebírají se z menu Obchodní partneři – Adresy firem ze záložky Místo určení, nelze ji tedy ručně vyplnit. Udává, na které místo má být zboží/výrobek dopraveno.

Tuto záložku nelze ručně vyplnit. Údaj se přebírá z adresáře, ze záložky "Místa určení".

Určení

Pokud evidujete u dané firmy více míst určení, automaticky se předvyplní to, u kterého máte zaškrtnutý příznak Primární místo určení; pomocí rolovacího seznamu můžete vybrat jiné místo určení.

Název

Ulice

Město

PSČ

Stát

Panel vlevo dole

Je to levá dolní část "Hlavičky". Zde jsou uvedeny údaje, které mají dopad převážně do účetnictví, ale také do střediskového hospodaření, sledování zakázek, činností a pod.

Záložka "Specifikace"

Předpis zaúčtování

Nepovinné pole. Dostupné jen pro účetní doklady.

Usnadňuje účtování jednotlivých dokladů automatickým vyplněním popisu dokladu, účtů pro zaúčtování a řádku DPH podle zvoleného předpisu zaúčtování. Z rolovacího seznamu vyberte předpis zaúčtování.

Stiskem klávesy F2 můžete otevřít tabulkový pohled na seznam pro pokročilejší výběr, úpravu či vytvoření nového předpisu zaúčtování.Pro zaúčtování dokladu je nezbytné mít vyplněný účet na záložce Účtování nebo v dolní části formuláře na Položkách.

Poznámka: pokud jste v seznamu skladů na záložce Účtování vyplnili pole Předpis zaúčtování, hodnota se automaticky přednastaví (v případě potřeby lze z rolovacího seznamu zvolit jiný předpis).

Středisko

Vyplnění tohoto pole usnadňuje zaúčtování; pro zaúčtování dokladu je nezbytné mít vyplněné středisko přímo na jednotlivých položkách; poznámka: pokud jste v seznamu skladů na záložce Účtování vyplnili pole Středisko, hodnota se automaticky přednastaví (v případě potřeby lze z rolovacího seznamu zvolit jinou).

Činnost

Toto pole se automaticky vyplní, pokud je v menu Zboží – Seznam skladů na záložce Účtování vyplněné pole Činnost (v případě potřeby lze z rolovacího seznamu zvolit jinou činnost).

Zakázka

Nepovinné pole.

Můžete ze zakázek evidovaných v číselníku Prodej – Zakázky zvolit tu, které se doklad týká. Můžete zadat zkratku či název zakázky (popř. napsat jen část zkratky nebo názvu) a z nabízených záznamů zvolit požadovanou zakázku. Můžete též otevřít číselník zakázek (pomocí tlačítka lupy či klávesou F2) a hledat zakázku s pomocí filtrů, případně ji upravit či přidat zcela nový záznam.

Štítky

Nepovinné pole.

Slouží pro označování dokladu štítky, které se následně zobrazují v poli a především mohou posloužit při filtrování.Po stisku tlačítka Připojit se otevře formulář výběru štítků. V levém poli jsou nabízeny Dostupné štítky, v pravém poli pak štítky přiřazené aktuálnímu dokladu.

Štítky můžete přiřazovat či naopak odebírat pomocí tlačítek šipek mezi zmíněnými poli. Používáte-li štítky intenzivně, můžete využít rolovací seznam Skupiny určený pro zobrazení štítků pouze zvolené skupiny. Po nastavení štítků potvrďte tlačítkem OK .Pokud potřebujete přidat štítek, který dosud nemáte v poli Dostupné štítky, použijte tlačítko Správa štítků. Otevře se číselník štítků (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), ve kterém můžete požadovaný štítek přidat.

Záložka „Účtování“

Datum zaúčtování

Jedná se o datum uskutečnění zdanitelného plnění, načítá se z pole Datum vystavení uvedeného na záložce Hlavní a nelze jej změnit.

Účet skladu

Pole je automaticky vyplněno hodnotou uvedenou v menu Zboží – Seznam skladů (záložka Účtování a pole Účet skladu), v opačném případě ji zvolte pomocí ikony napravo; upozornění: v případě nevyplnění tohoto pole, a to ani v jednotlivých položkách nebude doklad zaúčtován.

Protiúčet

Pole je automaticky vyplněno hodnotou uvedenou na záložce Specifikace dokladu v poli Předpis zaúčtování, v opačném případě ji zvolte pomocí ikony napravo; upozornění: v případě nevyplnění tohoto pole, a to ani v jednotlivých položkách nebude doklad zaúčtován.

Stav zaúčtování

Pokud máte na dokladu ve všech položkách vyplněna pole Účet skladu, Protiúčet a Středisko a následně jej uložíte, dojde k zaškrtnutí tohoto příznaku na detailu dokladu i v tabulce ve sloupci Zaúčtováno.Upozornění: příznak nelze odškrtnout.

Záložka "Intrastat"

Intrastat je elektronický systém sběru dat povinný pro všechny členské státy Evropské unie. Tato záložka umožňuje evidovat veškeré potřebné údaje.

Stát odeslání

Stát, z něhož byl výrobek odeslán.

Stát určení

Stát, do kterého má být výrobek doručen. Vyplňte v případě, že doklad obsahuje položky odesílané vámi, účtovanou firmou. V případě, kdy je zboží vyváženo do třetí země a při opuštění ČR (v případě slovenské legislativy Slovenska) není ještě propuštěno do některého z vývozních celních režimů, protože toto propuštění provedou celní orgány v jiném členském státě Evropské unie, vyplňte tento členský stát.

Stát původu

Stát, ze kterého výrobek pochází. Vyplňte v případě, že doklad obsahuje položky, jejichž jste příjemcem. V případě obchodu se třetí zemí, kdy bylo zboží před přijetím do ČR (v případě slovenské legislativy na Slovensko) propuštěno do celního režimu volného oběhu v jiném členském státě Evropské unie, vyplňte tento členský stát.

Kraj původu

Kraj, ze kterého výrobek pochází.

Transakce

Z rolovacího seznamu vyberte příslušnou transakci; nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Obchodní transakce.

Podmínky dodání

Z rolovacího seznamu zvolte podmínku dodání; nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Dodací podmínky.

Druh dopravy

Z rolovacího seznamu zvolte druh dopravy; nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Druh dopravy.

Zvláštní pohyby

Nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Zvláštní pohyby.

Záložka "Zodpovědná osoba"

Zodpovědná osoba

Uživatel zodpovědný za danou příjemku/výdejku; nabízejí se osoby z menu Nástroje – Osoby a uživatelé.

Kontaktní osoba

Jméno uživatele, kterého kontaktovat ohledně daného dokladu.

Jméno

Telefon

E-mail

Panel vpravo dole

Je to pravá dolní část "Hlavičky". Zde jsou v jediné záložce uvedeny údaje, které se týkají finanční části dokladu.

Záložka „Sklad“

Celkem [Kč]

Celková částka skladového dokladu v Kč; automaticky se načítá souhrnně z položek.

Měna

Pokud má být v doklad v cizí měně, vyberte ji z rolovacího ze seznamu – zpřístupní se pole Kurz a Měna; poznámka: pokud máte v menu Zboží – Seznam skladu na záložce Účtování uvedenou hodnotu v poli Měna, pak se do tohoto pole přenese měna podle vybraného skladu.

Kurz

Pole se zpřístupní po výběru jakékoliv jiné hodnoty než Česká koruna v poli Měna; hodnota v něm bude načtena, pokud máte vyplněný formulář Kurzy z menu Nástroje – Číselníky; kurz je možné vyplnit i ručně.

Celkem [měna]

Toto pole se automaticky vyplní výpočtem z předcházejících hodnot, pokud je doklad vystaven v cizí měně.

Karta „Položky“

Položku k příjemce/výdejce přidáte kliknutím na tlačítko Přidat.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Potvrzením tlačítka otevřete kartu pro vytvoření nové položky. Tvoříte je ve dvou záložkách:

 • záložka "Hlavní"

 • záložka "Účtování/Upřesnění"

Záložka „Hlavní“

Tato záložka slouží pro výběr skladových položek z ceníku a stanovení množství MJ, nákupních cen u příjmových dokladů a prodejních cen u výdajových dokladů.

Kód z ceníku

Povinné pole. Přístupné pouze při zvoleném skladu.

Položku dokladu musíte zvolit z Ceníku, následující pole budou po zvolení vyplněna automaticky.

Můžete zadat zkratku či název ceníkové položky (popř. napsat jen část zkratky nebo názvu) a ze záznamů nabízených našeptávačem zvolit požadovanou položku. Můžete též otevřít ceník (pomocí tlačítka lupy či klávesou F2) a hledat položku s pomocí filtrů, hledanou položku upravit či přidat zcela nový záznam; pro vybrání položky ze seznamu stačí dvojklik na její záznam.

Vyberete-li ceníkovou položku z jiného než přednastaveného skladu, tak se v poli Sklad nastaví sklad podle vybrané položky.

Používáte-li ve skladu čtečku čárových kódů, můžete ji použít – při nalezení položky ceníku se kód ceníkové položky automaticky doplní.

Sklad

Povinné pole.

Výchozí hodnota pole je přebírána z pole Sklad na hlavičce dokladu. Pomocí rozbalovacího seznamu je možné zvolit jiný sklad. Pokud není sklad zvolen, není možné v přidávání položky dokladu pokračovat, neboť pole Kód zboží nebude přístupné.Vyberete-li ceníkovou položku z jiného než přednastaveného skladu, tak se v poli nastaví sklad podle vybrané položky.

Název

Doplní se automaticky dle hodnoty v poli Kód z ceníku.

EAN

Mezinárodní čárový kód, který se zadává, pokud s danou firmou komunikujete elektronicky nebo potřebujete na faktuře tisknout tento kód pro možnost používání čtečky. Pokud používáte čtečku čárových kódů, tak se EAN kód automaticky přenese. Nebo jej můžete zadat ručně pomocí kombinace kláves, které jste si nastavili v úvodním nastavení.

Množství

Počet měrných jednotek. Počet zadávaných desetinných míst se nastavuje v ceníku. Implicitně je nastavena hodnota 1.

Stav skladu [MJ]

Stav skladu v měrných jednotkách. Jedná se o pole informativní, které se vyplní v návaznosti na vybraný kód z ceníku. Uživatel tak ihned vidí, kolik vybraného zboží má na skladě. Pokud není povolen záporný stav skladu, program nepovolí prodej vyššího množství než je zde uvedeno.

MJ

Hodnota se přebírá z ceníku. Pokud tam není uvedena, můžete ji zde vybrat z číselníku měrných jednotek.

Cena za MJ

 • Cena za MJ u příjemky – do tohoto pole se automaticky dosadí nákupní cena z posledního příjmového dokladu. Je to z důvodu informace uživateli, aby věděl, zda nové zboží nakupuje za ceny vyšší nebo nižší a mohl si upravit prodejní cenu. Pokud ještě nebylo zboží přijato na sklad, doplňuje se sem cena, kterou jste zadali v ceníku jako cenu nákupní. Pokud v ceníku nemáte cenu vyplněnou, zůstává toto pole prázdné.

Pokud je příjmový doklad v tuzemské měně, je zde uvedena cena v tuzemské měně.

Pokud je příjmový doklad v cizí měně a ve stejné měně je veden i sklad, je zde uvedena cena v cizí měně.

Pokud je příjmový doklad v cizí měně, ale sklad v tuzemské měně, je vhodné používat kurzy pro cenotvorbu. Pak dojde k přepočtu výše uvedené ceny v tuzemské měně na cizí měnu.

V obou těchto případech lze nabízenou cenu přepsat.

 • Cena za MJ u výdejky – do tohoto pole se automaticky dosadí průměrná nákupní cena. Je to informativní údaj, který nelze přepsat.

Pokud je výdajový doklad v tuzemské měně, program dosadí aktuální průměrnou cenu v tuzemské měně.

Pokud je výdajový doklad v cizí měně a ve stejné měně je veden i sklad, program dosadí aktuální průměrnou cenu v cizí měně.

Pokud je výdajový doklad v cizí měně, ale sklad v tuzemské měně, je vhodné používat kurzy pro cenotvorbu. Pak dojde k přepočtu výše uvedené ceny v tuzemské měně na cizí měnu.

Průměrná cena se zobrazuje i v tom případě, pokud oceňujete zásoby zboží metodou FIFO. Pokud však tuto položku uložíte, tato informativní cena se přepíše přesně podle požadované metody FIFO.

 • Cena za MJ u převodky – převodka je vlastně příjemka, která se automaticky vytvořila z výdejky. V tomto poli je proto uvedena cena shodná se zde uvedenou cenou u navázané výdejky, kterou nelze přepsat.

Výrobní čísla

Pokud je přidávaná ceníková položka, u které se evidují výrobní čísla, objeví se ve formuláři tlačítko "Výrobní čísla". Po jeho stisku je zobrazen dialog při zadání výrobních čísel.Upozornění: zadávaná výrobní čísla jsou automaticky zbavována neviditelných znaků (mezera, tabelátor, …) na začátku a na konci.

Prodejní cena

Toto pole se zobrazí pouze u výdejky za předpokladu, že v záložce "Hlavní" jste v poli "Upřesnění typu pohybu" vybrali možnost "Výdej pro fakturaci (ceny ručně)".

Zde uvedete cenu, za kterou chcete, aby zboží bylo vyfakturováno. Při ukládání proběhne kontrola výše prodejní ceny – pokud ji stanovíte nižší, než je cena nákupní, budete na to upozorněni.

Celkem celkem [Kč]

V tomto poli se zobrazí cena za položku celkem v tuzemské měně.

 • Pokud je doklad v tuzemské měně, je to součin pole "Množství" a pole "Cena za MJ". V tomto případě je vedlejší pole "Celkem [měna]" prázdné.

 • Pokud je doklad v cizí měně, tj. cena za MJ je uvedena také v cizí měně, dosadí se do tohoto pole vypočtená cena. Vychází z ceny "Celkem [měna]" ve vedlejším poli, která je pronásobena aktuálním kurzem, který máte uveden v záložce "Sklad". Na tento přepočet případně používaný kurz pro cenotvorbu nemá vliv.

Cena celkem [měna]

Pokud je doklad v cizí měně, tj. cena za MJ je uvedena také v cizí měně, zobrazí se v tomto poli cena za položku celkem v cizí měně.

Poznámka

Nepovinné

Do tohoto pole můžete zadat libovolnou poznámku k položce. Poznámka slouží pouze pro vaší informaci, netiskne se na žádný doklad.Poznámku můžete do pole napsat ručně. Pomocí tlačítka se třemi tečkami za polem je možné otevřít víceřádkové editační pole. Při úpravách poznámky se nad polem zobrazí tlačítka "+" a lupa.

Pokud právě zadaná poznámka není mezi předdefinovanými texty, je možné ji stiskem tlačítka "+" přidat. Stiskem tlačítka lupy se otevře číselník předdefinovaných textů, kde je možné zvolit některý ze stávajících textů, popř. texty přidávat, upravovat a mazat.

Štítky

Nepovinné pole.

Slouží pro označování položek štítky, které se následně zobrazují v poli a především mohou posloužit při filtrování.Po stisku tlačítka Připojit se otevře formulář výběru štítků. V levém poli jsou nabízeny Dostupné štítky, v pravém poli pak štítky přiřazené aktuální položce dokladu. Štítky můžete přiřazovat či naopak odebírat pomocí tlačítek šipek mezi zmíněnými poli. Používáte-li štítky intenzivně, můžete využít rolovací seznam Skupiny určený pro zobrazení štítků pouze zvolené skupiny.

Po nastavení štítků potvrďte tlačítkem OK. Pokud potřebujete přidat štítek, který dosud nemáte v poli Dostupné štítky, použijte tlačítko Správa štítků. Otevře se číselník štítků (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), ve kterém můžete požadovaný štítek přidat.

Záložka "Účtování/Upřesnění"

Tato záložka má význam pro zaúčtování skladových položek, příp. pro jejich další upřesnění, které se týká šarže, expirace apod.

Za položkami v horní části obrazovky (předpis zaúčtování, účet, středisko, činnost, zakázka) jsou označená pole. Tak je to v systému nastaveno a znamená to, že takto označené údaje se kopírují z hlavičky dokladu, tj. ze záložek "Specifikace dokladu" a "Účtování". Proto v tomto stavu jsou zašedlé – nepřístupné. Pokud bude v hlavičce dokladu provedena oprava, promítne se změna i do těchto označených položek.
Pokud vyberete v položce dokladu položku z ceníku, která je zařazena do určité skupiny, řídí se zaúčtování nastavením ve skupině.

Pokud byste potřebovali některý z takto označených údajů zaúčtovat jinak, stačí zrušit zaškrtnutí, tím se pole zpřístupní a vy můžete hodnotu změnit. Pokud bude v hlavičce dokladu provedena oprava, změna se do těchto neoznačených položek nepromítne.

Předpis zaúčtování

Usnadňuje účtování jednotlivých dokladů; pro zaúčtování dokladu je nezbytné vyplnit níže uvedená pole pro účty.

Pokud jej změníte, změní se automaticky i související účet a současně se zruší zaškrtnutí u souvisejícího účtu.

Účet

 • Má Dáti základu

 • Dal základu

Protiúčet účtu skladu; přenáší se z dokladu z pole Předpis zaúčtování ze záložky Specifikace dokladu nebo z pole Protiúčet ze záložky Účtování; pokud máte položku z formuláře Ceník zařazenou do určité skupiny, upraví se zaúčtování dle nastavení ve skupině; lze ho změnit i samostatně, aniž byste měnili pole Předpis zaúčtování.

Jeden z těchto dvou účtů je zašedlý, tj. nelze jej editovat, jedná se o účet skladu, který se přebírá z nastavení skladu, je uvedený v dokladu na záložce Hlavní, příp. v položce dokladu na záložce Hlavní. U příjmu se jedná o účet Má dáti základu, u výdeje o účet Dal základu. Pokud jej potřebujete změnit, musíte upravit sklad v položce dokladu v záložce Hlavní.

Středisko

Nepovinné pole.

Informační pole, které se nikde dále nepoužívá. V rolovacím seznamu jsou hodnoty z číselníku Nástroje – Číselníky – Střediska.

Činnost

Nepovinné pole.

Umožňuje položky členit dle činností.V rolovacím seznamu jsou hodnoty z číselníku Nástroje – Číselníky – Činnost.

Zakázka

Nepovinné pole.Ze zakázek evidovaných v číselníku Prodej – Zakázky můžete zvolit tu, které se položka dokladu týká. Můžete zadat zkratku či název zakázky (popř. napsat jen část zkratky nebo názvu) a z nabízených záznamů zvolit požadovanou zakázku. Můžete též otevřít číselník zakázek (pomocí ikonky napravo či klávesou F2) a hledat zakázku s pomocí filtrů, případně ji upravit či přidat zcela nový záznam.

Šarže a Expirace

Pole je nutné vyplnit již při prvním příjmu; pokud mají být tato pole vyplněna i při výdeji zboží, zaškrtněte pole Výdej dle expirace v menu Zboží – Skladové karty, při uložení položky se pak automaticky vyplňuje šarže a expirace, která má nejkratší dobu expirace, upozornění: pokud vydáváte ze skladu určité množství jednoho zboží, avšak s různou šarží a expirací, je nutno pořídit více položek.

Objem a MJ objemu

Vyplnění těchto polí není povinné. Je to informativní údaj o objemu daného zboží. Hodnota se přenáší z ceníku ze stejnojmenného pole ze záložky "Upřesnění". Samozřejmě si je můžete vyplnit i ručně.

Dodavatel

Hodnota se přenáší z ceníku ze stejnojmenného pole ze záložky "Upřesnění". Můžete ji doplnit i ručně pomocí tlačítka lupy ze seznamu firem.

Příjemka/výdejka – doklad generovaný automaticky

V některý případech se doklady tvoří automaticky. Jak doklad vznikl, poznáte z pole "Stav dokladu" v záložce "Hlavní" v levém horním panelu. Současně pomocí tlačítka

Vazby zjistíte, se kterým dokladem je vybraný skladový doklad ve vazbě.

 • Interní číslo automaticky tvořeného dokladu odpovídá nastavení řady pro příjem a řady pro výdej v seznamu skladů. Pokud nemáte tyto údaje nastavené, tak budete programem vyzváni k doplnění.

Pokud potvrdíte odpověď Ano, otevře se dialog vybraného skladu k doplnění dokladové řady. Pokud odpovíte Ne, položka nepůjde uložit.

 • Účtování automaticky vygenerovaných skladových dokladů se řídí předpisem zaúčtování, který je nastaven u vybraného skladu. Pokud položka z ceníku je zařazena do určité skupiny, řídí se zaúčtování nastavením ve skupině. Zaúčtování lze samozřejmě změnit stejným způsobem, jako u ručně tvořených dokladů.

 • V typech přijatých faktur v modulu "Nákup", v typech vydaných faktur v modulu "Prodej" a seznamu pokladen v modulu "Peníze" si můžete označit Automaticky generovat skladové doklady. Pak se v okamžiku uložení těchto dokladů, pokud obsahují skladové položky, vytvoří i skladový doklad – výdejka nebo příjemka. V levém horním panelu v záložce "Hlavní" se automaticky nastaví upřesnění typu pohybu "Příjem/Výdej po faktuře". V poli "Stav dokladu" se automaticky nastaví "Vygenerován z faktury/pokladny".

 • Automaticky jsou vytvořeny skladové doklady – výdejky při výrobě, pokud využíváte kusovník. Pokud uložíte skladový doklad – příjemku na výrobek, tj. na položku z ceníku, kde máte vyplněnou záložku kusovník, tak se okamžitě vytvoří výdejka ze skladu na položky podle vašeho nastavení. V příjemce si ručně můžete vybrat v levém horním panelu v záložce "Hlavní" upřesnění typu pohybu "Příjem výrobku". V poli "Stav dokladu" se automaticky nastaví "Výroba". U vzniklé výdejky se automaticky nastaví upřesnění typu pohybu "Výdej výrobku", stav dokladu "Výroba" se nastaví shodně s příjemkou. Zaúčtování obou dokladů si zatím musíte ručně změnit.

 • Automaticky se tvoří příjemka/převodka. Nejprve ručně vystavíte výdejku. Do pole "Upřesnění typu pohybu" vyberte "Výdej pro převodku". Pokud použijete pravou část dvojtlačítka můžete si rovnou za nabídky vybrat volbu "Nová převodka". V tom případě se "Upřesnění typu pohybu" samo nastaví na hodnotu "Výdej pro převodku". Po uložení převodky se systém zeptá, zda chcete ihned vytvořit převodku.

Pokud odpovíte Ano, dojde k okamžitému vytvoření příjemky na vámi vybraný sklad.

Pokud odpovíte Ne, můžete vytvořit převodku později ručně přes tlačítko Služby.

V obou případech si pak musíte vybrat ze seznamu skladů sklad, na který chcete zboží převést.

Po jeho výběru a potvrzení se automaticky vygeneruje příjemka. Do pole "Upřesnění typu pohybu" se vyplní "Příjem pro převodku". Pole "Stav dokladu" se nastaví na hodnotu "Převodka". Po uložení se tento stav nastaví i na navázanou výdejku. Nákupní ceny obou dokladů budou vždy stejné.

Pokud nemáte zboží zařazené ve skupinách, můžete si udělat jeden předpis zaúčtování pro převodky pro oba skladové doklady – příjem i výdej. Pak se budou oba takto vytvořené doklady podle něj účtovat a nastavený účet se oběma doklady vyrovná.

Pokud máte zboží zařazené ve skupinách, přenese se do výdejky účet ze skupiny, ten se použije i pro příjemku a dojde také vyrovnání tohoto účtu. Převodka zůstatek účtu neovlivní.

Související

Našli jste odpověď?